วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรืออินเดียเข้าร่วมการฝึกกับกองทัพเรือสิงคโปร์

INS Satpura during Malabar 2012

INS Kamorta during sea trials before commissioning

Indian warships take part in naval exercise with Singapore
http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/indian-warships-take-part-in-naval-exercise-with-singapore/articleshow/47400434.cms

หลังจากกองทัพเรืออินเดียส่งเรือฟริเกตชั้นShivalik F48 INS Satpura และเรือคอร์เวต P28 INS Kamorta เข้าร่วมงานแสดงยุทโธปกรณ์ทางทะเล IMDEX 2015 ที่สิงคโปร์
กองทัพเรืออินเดียได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมรบทางทะเลกับกองทัพเรือสิงคโปร์รหัส SIMBEX 2015 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคมนี้
โดยกองทัพเรือทั้งสองประเทศได้เคยร่วมการฝึกซ้อมรบทางทะเลมาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่การฝึกปราบเรือดำน้ำในปี 1994 ซึ่งการฝึก SIMBEX เองก็เริ่มมาตั้งแต่ปี 1999
การฝึกในปีนี้กองทัพเรือสิงคโปร์ได้นำเรือดำน้่ำชั้น Archer เข้าร่วมการฝึกพร้อมกับกำลังทางอากาศของกองทัพอากาศสิงคโปร์ทั้งเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลและเครื่องบินขับไล่
และทางกองทัพเรืออินเดียเองก็ได้ส่งเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P-8I เข้าร่วมการฝึกด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ทางกองเรือภาคตะวันออกกองทัพเรืออินเดียจะส่งหมู่เรือภายใต้การบัญชาการของพลเรือตรี Ajendra Bahadur Singh
ที่ประกอบไปด้วยเรือพิฆาตชั้น Rajput D54 INS Ranvir และ เรือน้ำมันชั้น Deepak A57 INS Shakti
แวะเยี่ยมเยือนท่าเรือประเทศต่างๆในภูมิภาค ASEAN และใกล้เคียง ทั้ง ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย
ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในทางทหารกับมิตรประเทศ และเป็นการแสดงกำลังทางเรือของอินเดียในทะเลจีนใต้ด้วยครับ