วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กองทัพบกมาเลเซียวางแผนจัดหารถถังหลักเพิ่มเติม

Malaysian Army sets out plans for more MBTs
Malaysia could be in the market for more PT-91 MBTs from Poland. Source: CF Foss
http://www.janes.com/article/51162/malaysian-army-sets-out-plans-for-more-mbts

ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย นายพล Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor เปิดเผยว่าตามแผนพัฒนากองทัพบกมาเลเซียนั้นต้องการรถถังหลักเพิ่มเติมอีกหนึ่งกรม
โดยอาจจะเป็นรุ่นปรับปรุงของรถถังหลัก PT-91M ที่มีอยู่หรือเป็นรถถังหลักแบบอื่นที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกัน
"ความต้องการนี้เป็นไปเพื่อรองรับการจัดตั้งกองพลน้อยยานเกราะใหม่ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ขณะนี้ฝ่ายการวางแผนและพัฒนาของกองทัพกำลังศึกษาความต้องการของกองพลน้อยยานเกราะในอนาคต" นายพล Raja Affandi กล่าว
กองทัพบกมาเลเซียมีแผนจะแปรสภาพ กองพลน้อยทหารราบที่1 เป็นกองพลน้อยยานเกราะ ปัจจุบันกองทัพบกมาเลเซียมีรถถังหลักประจำการอยู่กรมเดียวคือใน กองพลน้อยยานเกราะหลวงที่11(11th Kor Armor Diraja)
ประจำการด้วยรถถังหลัก PT-91M จำนวน 48คันที่จัดหาจากโปแลนด์ ซึ่งตามแผนมีความจำเป็นต้องจัดหารถถังใหม่อีกกรมเพิ่มเติมสำหรับกองพลน้อยยานเกราะ

กองทัพบกมาเลเซียยังมีแผนการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรใหม่ด้วยซึ่งกำลังประเมินศึ่กษาทั้งแบบล้อยางและสายพาน โดยนายพล Raja Affand กล่าวว่าระบบทั้งสองแบบมีทั้งข้อดีและข้อด้อยยังไม่มีการตัดสินใจรวมถึงการเปิดเผยระบบที่สนใจในขณะนี้
รวมถึงการพัฒนาระบบทหารราบยุคอนาคต(Future Soldier System) ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏฺบัติการของทหารราบที่กำลังพัฒนาและวิจัยโดยบริษัท Sapura ของมาเลเซียเอง
อีกทั้งนายพล Raja Affand ยังกล่าวว่ากองทัพบกมาเลเซียยังต้องการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้มาก(VSHORAD: Very Short Range Air Defence) แบบใหม่เพื่ดทดแทนระบบรุ่นเก่า
ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกมาเลเซียมีระบบต่อสู้อากาศยานพิสัยใกล้หลายระบบประจำการ เช่น ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบประจำบ่ายิง FN-6 จีน, 9K38 Igla รัสเซีย, Anza Mk II ปากีสถาน
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ลากจูงแบบ MBDA Jernas และปืนต่อสู้อากาศยานลากจูง Rheinmetall GDF-005 35mm เป็นต้นครับ