วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สหรัฐฯอนุมัติการขาย V-22 ให้ญี่ปุ่น

US approves V-22 sale to Japan
An MV-22 lands on JS Hyuga in June 2013. The US State Department has approved the possible sale of 17 of the aircraft to Tokyo. Source: US Navy
http://www.janes.com/article/51194/us-approves-v-22-sale-to-japan

ตามประกาศของสำนักงานความร่วมมือด้านความปลอดภัยความมั่นคงสหรัฐฯ (DCSA: Defense Security Cooperation Agency) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมนั้นรายงานว่า
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯอนุมัติความเป็นไปได้ในการขายเครื่องบินลำเลียงใบพัดกระดก Bell-Boeing V-22B Block C Osprey จำนวน 17เครื่อง วงเงิน $3 billion ซึ่งเป็นรุ่นพื้นฐานเดียวกับ MV-22B Block C ที่ประจำการในนาวิกโยธินสหรัฐฯ
โดย MV-22B Block C นั้นได้รับการติดตั้ง Radar ตรวจการณ์อากาศ, ปรับปรุงระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม, ระบบสงคราม electronic รุ่นใหม่ซึ่งรวมเป้าลวง Chaff Flare และปรับปรุงจอแสดงพลในห้องนักบินและห้อง Cabin ด้านท้ายเครื่อง
ก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ประกาศเลือกแบบ V-22B Osprey ให้กองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น(JGSDF: Japan Ground Self-Defense Force) สำหรับภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม บรรเทาภัยพิบัติ และสนับสนุนปฏิบัติการยกพลขึ้นบก
ซึ่งกองกำลังป้องกันตนเองทางบกกำลังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการยกพลขึ้นบกใหม่จำนวนสองกองพลปฏิบัติการนอกประเทศขึ้นไปและสองกองพลน้อย รองรับภารกิจการบุกยึดพื้นที่คืนจากการถูกบุกยึดเกาะที่ห่างไกลในเขตอธิปไตยของญี่ปุ่น
แม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนว่ากองกำลังป้องกันตนเองจะนำ V-22 เข้าประจำการในหน่วยใด แต่รายงานของสื่อท้องถิ่นญี่ปุ่นอ้างว่าทางกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นน่าจะนำไปประจำการที่สนามบินซางะบนเกาะคิวชู
ซึ่งใกล้กับหมู่เกาะโอกินาวะที่เป็นที่ตั้งของหน่วยยกพลขึ้นบกใหม่ของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกครับ