วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระทรวงกลาโหมเยอรมนีเตรียมยื่นฟ้อง HK ต่อกรณีปัญหาปืน G36

German Bundeswehr land force soldiers deployed with G36s

http://www.donaukurier.de/nachrichten/topnews/thema/Staatsanwaltschaft-wegen-Sturmgewehr-G-36-eingeschaltet;art189178,3070091

ภายใต้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเยอรมนี นาง Ursula von der Leyen กระทรวงกลาโหมเยอรมนีเตรียมการยื่นฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อ HK
ต่อกรณีปืนเล็กยาว G36 มีปัญหาการใช้งานในกองทัพเยอรมนี โดยทางกระทรวงกลาโหมและอัยการศาลกำลังหาช่องทางตามกฎหมายแพ่งมาใช้ดำเนินคดีกับทางบริษัท HK ผู้ผลิตปืน
ในปี 2011 สำนักงานอัยการได้มีการพิจารณาหลังมีการยื่นเอกสารร้องเรียนต่อ HK กรณีสงสัยว่ามีการฉ้อโกง แต่ขั้นตอนตามกฎหมายได้หมดระยะเวลาลงเสียก่อน
ขณะเดียวกันทางรัฐมตรีกลาโหมนาง Leyen ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบสัญญาว่าข้อจำกัดด้านระยะเวลาที่มีอยู่สิบปีนั้นไม่ได้หมดอายุลงหลังปี 2005 ก่อนที่ปืน G36 จะถูกส่งมอบให้กองทัพเยอรมัน
นอกจากนี้คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแห่งกองทัพสหพันธรัฐเยอรมนี(BAAinBw) ยังได้เตรียมดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อเรียกร้องความเสียหายทางแพ่งต่อ HK
โดยมีความกังวลถึงปืนจำนวน 4,500กระบอกที่ถูกสั่งซื้อระหว่างการรับประกันในช่วง 24เดือนที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหมได้เรียกร้องจากผู้รับสัญญาให้กำจัดความผิดพลาดหรือการชดใช้ค่าเสียหาย
กองทัพเยอรมนีมีปืนเล็กยาว G36 ประมาณ 170,000กระบอก หลังจากปีที่เหตุการวิจารณ์ปัญหาของตัวปืนอย่างหลากหลาย ถึงความร้อนของปืนที่เพิ่มสูงขึ้นเกินไปขณะทำการยิงต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถยอมรับได้
ทางรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนี นาง Layen จึงต้องการจัดการปัญหาโดยไม่ยอมรับการจัดหาและใช้งานปืน G36 รุ่นก่อนหน้านี้ในกองทัพเยอรมนีอีกต่อไปครับ