วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เครื่องบินฝึกไอพ่น L-39NG ได้รับการสั่งจัดหาจากลูกค้ากลุ่มแรก

L-39NG has announced first customers
http://www.l-39ng.cz/media/news/l-39ng-has-announced-first-customers/

ระหว่างงาน Paris Air Show 2015 ที่ฝรั่งเศสในวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา AERO Vodochody สาธารณรัฐเชค ได้ประกาศความสำเร็จของโครงการเครื่องบินฝึกไอพ่น L-39NG ว่าได้รับการสั่งจัดหาจากลูกค้ากลุ่มแรกแล้ว

ลูกค้ารายแรกของ L-39NG คือ LOM PRAHA s.p. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเชค ซึ่งดำเนินกิจการด้านการบินให้กับหน่วยงานรัฐบาลเชค
เช่น การซ่อมบำรุงปรับปรุงเฮลิคอปเตอร์ Mi-8, Mi-17, Mi-171, Mi-24 และ Mi-35 รวมถึงให้บริการศูนย์ฝึกนักบินจำลองและเครื่องบินฝึกให้กับนักบินกองทัพอากาศเชค
ปัจจุบัน LOM PRAHA s.p. มีเครื่องบินฝึก L-39 รุ่นดั้งเดิมอยู่ 7เครื่องจะได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐาน L-39 Next Generation ทั้งการติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่น FJ44-4M ของ Williams International และระบบ Avionic ใหม่ตามมาตรฐานตะวันตก
ซึ่งศูนย์ฝึกจำลองทางยุทธวิธีของ LOM PRAHA s.p. ที่ Pardubice เชคจะได้รับการติดตั้งระบบจำลองการบินและการฝึกทางยุทธวิธีการรบกับฝ่ายตรงข้ามแบบบูรณาการสำหรับการฝึกนักบินของ L-39NG
นอกจากการให้บริการแก่กองทัพอากาศเชคแล้ว LOM PRAHA s.p. ยังมีแผนที่จะจัดหา L-39NG ที่ทำการประกอบใหม่เพิ่มเติมเพื่อการขยายบริการไปยังลูกค้าต่างประเทศในระดับสากลอีกด้วย
ลูกค้ารายที่สองที่มีความเป็นไปได้คือ Draken International สหรัฐฯ ซึ่งต้องการปรับปรุง L-39 อย่างน้อย 6เครื่องของฝูงบินผาดแผลง Black Diamond Jet Team ซึ่งอยู่ในสังกัดของตน
และลูกค้ารายที่สามที่ส่งจดหมายขอข้อมูลกับทาง AERO คือฝูงบินผาดแผลงเอกชน Breitling Jet Team ฝรั่งเศส ที่ต้องการจะปรับปรุง L-39 ของต้นให้เป็น L-39NG เช่นกัน

ทาง AERO Vodochody คาดว่าเครื่องต้นแบบของ L-39NG ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่ Williams FJ44-4M จะประกอบเสร็จภายในปลายปี 2015
ซึ่งโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นแรกเมื่อมีการทดสอบ L-39 เดิมที่ปรับปรุงเป็นมาตรฐาน L-39NG ครบทั้งเครื่องยนต์และระบบ Avionic และจะเข้าสู่ขั้นที่สองเมื่อสามารถสร้างเครื่อง L-39NG แบบประกอบใหม่ทั้งหมดได้
AERO Vodochody คาดหวังว่าจะได้รับคำสั่งซื้อ L-39NG จากลูกค้าทุกรายรวม 20เครื่องครับ