วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

กองทัพเรือไทยทดสอบยิง RIM-162 ESSM จาก ร.ล.นเรศวร ในการฝึก CARAT 2015 Thailandวันที่ 30 ส.ค.58 เรือหลวง นเรศวร ได้ทำการทดสอบยิงอาวุธ ESSM ( EVOLVED SEASPARROW MISSILE ) ที่ CELL 4 ( จากแท่น VLS ช่องด้านบนซ้ายมือสุด ) 
ผลการยิง ESSM เป้าหมาย DRONE ที่ปล่อยมาจาก U.S.S. GERMAN TOWN เป้าหมายถูกทำลายเรียบร้อย ที่ระยะยิงประมาณ 9 nm.

https://www.facebook.com/prthainavy/videos/1022364971148192/
(clip การยิง ESSM จาก ร.ล.นเรศวร )

https://www.facebook.com/sarayut.pimsiri/videos/915399765197180/
วินาทีจรวดออกจากท่อยิง

https://www.facebook.com/NavyForLifePage/videos/908613139176581/
วินาทีอวป.ESSMเข้าสกัดเป้าหมาย

https://www.facebook.com/334497470030722/videos/531733506973783/
กองทัพเรือไทยประสบความสำเร็จในการยิงจรวดพื้นสู่อากาศต่อสู้อากาศยานแบบ RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile หรือ ESSM จากแท่นยิงอาวุธปล่อยทางดิ่งแบบ Mk.41 VLS บนเรือหลวงนเรศวร 
เข้าหาเป้าหมายที่เป็นอากาศยานเป้าของกองทัพเรือสหรัฐ ในการฝึก CARAT 2015 ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐในช่วงสายของวันที่ 30 ส.ค. 2558 
โดยทำการยิงจำนวน 1 นัด และผลการยิงนั้น จรวดถูกเป้าหมายและสามารถทำลายเป้าหมายได้เป็นผลสำเร็จ

ที่มา กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1022361617815194
ที่มา Navy For Life
https://www.facebook.com/NavyForLifePage
ที่มา Sarayut Pimsiri Tsl
https://www.facebook.com/sarayut.pimsiri
ที่มา กองเรือฟริเกตที่ ๒
https://www.facebook.com/pages/กองเรือฟริเกตที่-๒/334497470030722

มีข้อสังเกตุว่าการทดสอบยิง ESSM ของ ร.ล.นเรศวรในครั้งนี้ได้ใช้เป้าบินซ้อมแบบ BQM-74E Chukar III Target Drone ของกองทัพเรือสหรัฐฯ จากเรืออู่ยกพลขึ้นบกชั้น Whidbey Island คือ LSD-42 USS Germantown
ในการฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้อากาศร่วมกับสหรัฐฯในการฝึก CARAT ที่ผ่านๆมา เช่น การฝึกยิง Aspide ของเรือคอร์เวตชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ กับ Sadral ของ ร.ล.จักรีนฤเบศร ก็ใช้เป้าบินชนิดนี้ของสหรัฐฯทำการฝึกยิง

ตรงนี้ไม่ทราบว่าโอกาสที่ใช้เป้าบินของไทยเองตามที่เคยมีการนำเสนอภาพและข้อมูลไปก่อนนั้น จะมีโอกาสต่อไปในการฝึกครั้งหน้าหรือไม่ครับ

จก.สพ.ทร. ตรวจรับเป้าสำหรับยิงทดสอบ ESSM
พล.ร.ท.จีรพัฒน์ ปานสกุณ จก.สพ.ทร. ตรวจรับเป้าสำหรับยิงทดสอบ ESSM บนเรือหลวงอ่างทอง เมื่อ ๙ ก.ย. ๒๕๕๗
http://www.ordn.navy.mi.th/Images/activity/57/09-57/aircraft/index.htm

RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile (ESSM) เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีแบบพื้นสู่อากาศ พัฒนามาจาก RIM-7 Sea Sparrow
นำวิถีด้วยระบบ Mid-course Update Datalink (ชุด ร.ล.นเรศวรจะควบคุมโดย Radar ควบคุมการยิงแบบ SAAB CEROS 200 CWI) + Semi-Active Radar Homing ที่ตัวหัวจรวดในขั้นเข้าใกล้เป้าหมายระยะสุดท้าย
มีความเร็วสูงสุดมากกว่า 4 MACH และมีระยะยิงไกลสุด 27nm(50km) สำหรับต่อต้านภัยคุกคามทางอากาศในพิสัยกลาง ทั้งอากาศยานและอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ
ซึ่งเรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร จะติดตั้ง ESSM ในชุดบรรจุแบบ Mk25 Quad-Pack Canister ซึ่งหนึ่งชุดมีจรวดสี่นัด โดยแท่นยิงแนวดิ่ง Mk41 VLS 8-Cell หนึ่งระบบสามารถติดตั้งได้สูงสุด ๓๒นัด

ก็ถือว่าทดสอบการปรับปรุงหลักของโครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวร นั้นประสบความสำเร็จด้วยดีไปอีกขั้น
ก็คงเหลือ ร.ล.ตากสินที่ใกล้จะปรับปรุงเสร็จแล้วอีกลำที่น่าจะมีการทดสอบระบบต่างๆของเรือในอนาคตต่อไปครับ

และในอนาคตอันใกล้กองทัพเรือไทยก็จะได้รับมอบเรือฟริเกตใหม่หนึ่งลำตามโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูง
ซึ่งเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีตัดแผ่นเหล็กเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่อู่ DSME สาธารณรัฐเกาหลี แล้ว
สำหรับความคืบหน้าถ้ามีโอกาสจะได้รายงานให้ทราบต่อไปครับ