วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการรถถังหลัก Altay ตุรกีประสบปัญหาเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องยนต์

Turkey's Altay MBT project hit by engine technology transfer issues
Tümosan has cancelled a contract with AVL List to help develop a local engine for Turkey's Altay MBT, after the imposition of technology transfer restrictions by Austria. Source: Otokar
http://www.janes.com/article/67104/turkey-s-altay-mbt-project-hit-by-engine-technology-transfer-issues

แผนการสร้างรถถังหลัก Altay ของตุรกีประสบปัญหาติดขัดหลังจากที่บริษัท Tümosan ตุรกีซึ่งมีแผนจะเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ยกเลิกสัญญาการสนับสนุนทางเทคนิคหลักกับบริษัท AVL List GmbH ออสเตรีย
การยกเลิกสัญญานี้มีตามมาจากการที่รัฐสภาออสเตรียมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการเคลื่อนไหวที่ไม่มีผลผูกพันในการกำหนดการห้ามส่งออกอาวุธให้ตุรกีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2016 จึงเป็นเงื่อนไขในการะงับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตุรกี
โดยออสเตรียได้ดำเนินการมาตรการดังกล่าวเพื่อตอบโต้ความรุนแรงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มสูงขึ้นของรัฐบาลพลเรือนตุรกีที่นำโดยประธานาธิบดีตุรกี Recep Tayyip Erdogan หลังความล้มเหลวในความพยายามจะก่อรัฐประหารโดยทหารส่วนหนึ่งในกองทัพตุรกีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2016

Tümosan ได้รับงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่ออุตสาหกรรมกลาโหม(Undersecretariat for Defense Industries: SSM) ในการพัฒนาเครื่องยนต์ที่สร้างภายในประเทศสำหรับรถถังหลัก Altay
Tümosan ได้ทำสัญญาจัดซื้อกับ AVL List ออสเตรียในปี 2015 เพื่อจัดหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการพัฒนาและบูรณาระบบเครื่องยนต์สำหรับรถถังหลัก Altay
เนื่องจากเงื่อนไขการลงโทษในห้ามการถ่ายทอดเทคโนโลยี Tümosan จึงยกเลิกสัญญากับ AVL List เมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา

"เนื่องจากการยอมรับโดยรัฐบาลออสเตรีย(ของมาตรการ)เพื่อยืนยันในการส่งออกสิทธิบัตรที่มีเงื่อนไขว่าถูกแทรกแซงจากการเมืองภายในของตุรกี...สัญญาตามที่มีการบันทึกไว้และการรับประกันรายได้ที่ได้รับจากบริษัทจะถูกยกเลิก
มันเป็นที่เข้าใจได้ว่านี้จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงที่(บริษัท)จะเผชิญหน้าในการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับส่วนประกอบย่อยที่สำคัญจากการถูกลงโทษคว่ำบาตรต่อตุรกีเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป"
Tümosan แถลงในเอกสารที่มีการเผยแพร่โดยส่วนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนของตุรกี(Public Disclosure Platform: KAP) เมื่อวันที่ 17 มกราคม แถลงการดังกล่าวยังเสริมด้วยว่า "Tümosan จะเดินหน้าเป็นผู้จัดส่งในการพัฒนาเครื่องยนต์ในประเทศให้ได้มากที่สุด" ครับ