วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พม่าอาจจะสร้างรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-4U และปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1U ยูเครนในประเทศ

Ukranian BTR-4E 8x8 Armoured Personnel Carrier(wikipedia.org)

http://diana-mihailova.livejournal.com/321889.html
in 2016 Ukranian's Ukrspetsexport state company was delivered equipment for the production of BTR-4U and 2S1U to the Defense Industry, Chief of the Staff of the Armed Forces of the Republic of the Union of Myanmar

มีรายงานเอกสารการขนส่งของ Ukrspetsexport หน่วยงานการจัดการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลยูเครนในปี 2016 ว่าได้มีการส่งมอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนโครงรถเหล็กเชื่อมน้ำหนัก 15tons
ให้กับคณะกรรมการอุตสาหกรรมกลาโหม กองทัพพม่า(DDI: Directorate of Defense Industries) สำหรับการผลิตรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-4U 8x8 และรถเกราะสายพานสำหรับเพื่อใช้เป็นรถแคร่ฐานและป้อมปืนใหญ่ของระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยาง 2S1U ในประเทศ
ซึ่งกองทัพพม่าได้ลงนามสัญญาการจัดหาการผลิตประกอบและทดสอบดังกล่าวกับยูเครนในปี 2014 วงเงิน $44,301,966 นอกจากนี้ยังรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ของ Radar ตรวจการณ์ทางอากาศแบบ 36D6 และอื่นๆน้ำหนัก 25kg วงเงิน $86,700 ด้วย

Myanmar Army MT-LBMSh Armored Personnel Carrier

ก่อนหน้านี้กองทัพบกพม่าได้จัดหารถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3U 8x8 จำนวน 92คัน ของยูเครน โดยการจัดส่งชิ้นส่วนจากยูเครนมาทำการประกอบในประเทศช่วงปี 2003-2006 มาแล้ว
ส่วนปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1U นั้นเป็นระบบของยูเครนในการปรับปรุงปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน 2S1 Gvozdika ขนาด 122mm ให้มีความทันสมัยขึ้น ซึ่งพม่าจะดำเนินการประกอบป้อมปืนใหญ่และรถแคร่ฐานในประเทศ
ป.อัตตาจร 2S1 นั้นใช้รถแคร่ฐานแบบ MT-LB ซึ่งมีประจำการในกองทัพบกพม่าคือรุ่น MT-LBMSh ที่เป็นแบบแผนปรับปรุงให้ทันสมัยโดยยูเครนติดป้อมปืนใหญ่กล Shturm 30mm ซึ่งดำเนินการปรับปรุงในประเทศครับ