วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ภาพเปิดเผยรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จีน ๓คันสำหรับนาวิกโยธินไทยมาถึงไทยแล้ว


3 of Norinco VN16 Tracked Amphibious Assault Vehicles for Royal Thai Marine Corps (RTMC) was shipped from China to Thailand at Sattahip Naval Base, Royal Thai Navy (RTN) in late May 2021.

Clip: Amphibious Armoured Assault Vehicle VN16 for Royal Thai Marine Corps was running from port to road after shipped.

People's Liberation Army Navy Marine Corps's ZTD-05 amphibious light tank during exercise Blue Strike 2016 with Royal Thai Marine Corps, Royal Thai Navy in Thailand.

VN 16 เขี้ยวเล็บใหม่นย.มาถึงแล้ว! ….กองทัพเรือไทยได้จัดซื้อ รถถังสะเทินน้ำสะเทินบกจาก นอรินโค ประเทศจีนแบบ ZTD 05A  หรือ VN 16 เมื่อเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 398 ล้านบาทเศษ 
กำหนดส่งมอบภายหลังการเซ็นต์สัญญา 1 ปี แต่วันนี้รถถังสะเทินน้ำสะเทินบกทั้งหมดได้ส่งมาถึงไทยแล้วรวดเร็วจริงๆ .... 
VN 16 จัดเป็นรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก มีน้ำหนักประมาณ 26.5 ตัน ติดตั้งปืนใหญ่รถถังขนาด 105 มม. เกราะทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีความเร็วบนถนน 65 กม./ชม. ความเร็วในน้ำ  25 กม./ชม. ซึ่งความเร็วในน้ำนี้ถือเป็นจุดเด่นของรถถังเบารุ่นนี้  
โดยทำสีคล้ายๆกับ AAV ที่นย.ไทยมีใช้งานอยู่ ....Photo Sompong Nondhasa

ภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคม Online ของไทยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔(2021) แสดงถึงรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก หรือยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก(AAV: Amphibious Assault Vessel) แบบ Norinco VN16 จำนวน ๓คันถูกจัดส่งมาทางเรือขนส่งสินค้าจากจีนมาถึงไทย
โดยรถมีรูปแบบสีลายพรางของนาวิกโยธินไทย กองทัพเรือไทย(RTMC: Royal Thai Marine Corps, RTN: Royal Thai Navy) ซึ่งน่าจะเป็นท่าเรือของฐานทัพเรือสัตหีบเมื่อดูจากภาพพื้นหลังสถานที่ ที่มักจะเป็นจุดรับส่งยานยนต์ทางทหารมาทางเรือจากต่างประเทศมายังไทย

ชุดภาพที่ปรากฎขณะนี้มีสองภาพซึ่งน่าจะถูกถ่ายด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเวลาพลบค่ำและมีเมฆหนา ภาพหนึ่งจะเห็นรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 ๓คันกำลังถูกยกออกจากเรือขนส่งสินค้า ซึ่งมีภาพคนงานท่าเรือและเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินไทยในเครื่องแบบสนามลายพรางกองทัพเรือไทย
อีกภาพจะเห็นรถ ๑คันติดป้ายมีข้อความภาษาอังกฤษระบุสินค้าว่า Amphibious Armoured Assault Vehicle VN16 มิติขนาด น้ำหนัก และสถานที่จัดส่งปลายทางคือ นาวิกโยธินไทย อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ต่อมีวิดีทัศน์สั้นแสดงถึงรถ VN16 ที่กำลังเคลื่อนที่จากท่าเรือไปถนนด้วย

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓(2020) Website ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือไทยได้ประกาศโครงการซื้อยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ระยะที่ ๑ จำนวน ๓คัน เป็นเงิน ๓๙๘,๑๔๓,๔๐๐บาท($12,579,570.05) จาก NORINCO สาธารณรัฐประชาชนจีน
การที่ Norinco จีนส่งมอบยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จำนวน ๓คันแก่นาวิกโยธินไทยภายในเวลาเพียง ๘เดือนตั้งแต่ประกาศเลือกแบบจัดหานับว่าเร็วมาก(https://aagth1.blogspot.com/2020/09/vn16.html, https://aagth1.blogspot.com/2020/06/blog-post_23.html)

เป็นที่เข้าใจว่าจะมีการจัดซื้อยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ระยะที่๒ ตามมาอีก ๓คันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(2022) จากความต้องการรวมทั้งหมด ๖คัน ถ้าโครงการไม่ถูกตัดออกจากงบประมาณกลาโหมปี ๒๕๖๕ จากการแพร่ระบาด Covid-19 มีไทยเผชิญมาต่อเนื่องหลายปี(https://aagth1.blogspot.com/2021/05/covid-19.html)
ซึ่งกองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือไทย มีความต้องการรถถังแบบใหม่เพื่อทดแทนรถถังหลัก Type 69-II ๕คัน มานาน หลังจากที่ไม่สามารถจัดหารถถังเบา LT-105 ASCOD ๑๕คันจากสเปนในช่วงปี 1990s ได้เนื่องจากการตัดงบประมาณกลาโหมเพราะวิกฤติเศรษฐกิจปี พ.ศ.๒๕๔๐(1997)

ทั้งนี้ยานเกราะโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก VN16 จะเป็นกำลังหลักใหม่ของ กองร้อยรถถัง กองพันยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน(Marine Tank Company, Marine Armored Amphibian Vehicle Battalion, Marine Division, RTMC) ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
โดยการยุบรวม กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก(Marine Assault Amphibian Battalion) พัน.รนบ.พล.นย กับ กองพันรถถัง(Marine Tank Battalion) พัน.ถ.พล.นย.(จะเห็นว่า VN16 ทำสีพรางเดียวกับรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV7A1) ตามแผนปรับโครงสร้างกำลังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินใหม่

VN16 เป็นรุ่นส่งออกของรถถังเบาสะเทินน้ำสะเทินบก ZTD-05(ZTD05) ที่ประจำการในนาวิกโยธินกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAMC: People's Liberation Army Navy Marine Corps) ออกแบบและผลิตโดย NORINCO รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมความมั่นคงจีน
นาวิกโยธินไทยเป็นลูกค้าส่งออกรายที่สองสำหรับ VN16 ต่อจากนาวิกโยธินเวเนซุเอลา(Venezuelan Bolivarian Marine Corps) ที่จัดหาร่วมกับรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบกสายพาน VN18 ซึ่งเป็นรุ่นส่งออกของรถรบทหารราบสะเทินน้ำสะเทินบก ZBD-05 ที่นาวิกโยธินจีนมีใช้งานครับ