วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

อิหร่านเปิดเผยอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนทางยุทธศาสตร์ยิงจากเรือดำน้ำที่พัฒนาเองhttp://www.usnews.com/news/world/articles/2015/02/27/iran-test-fires-new-weapon-in-naval-drill


ในการฝึกซ้อมรบร่วมทางทหารวันสุดท้ายของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรหัส Great Prophet ครั้งที่9 ได้มีการเปิดเผยการยิงอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนทางยุทธศาสตร์ซึ่งทำการยิงจากเรือดำน้ำใต้ผิวน้ำที่อิหร่านพัฒนาเอง
การฝึกซ้อมรบดังกล่าวได้เน้นไปที่การรบทางทะเลเพื่อต่อต้านการถูกปิดล้อมและโจมตีโดยชาติมหาอำนาจ(โดยเฉพาะสหรัฐฯ)บริเวณช่องแคบ Hormuz อ่าว Persia
ประกอบด้วยการฝึกให้หน่วยรบพิเศษจู่โจมเรือบรรทุกเครื่องบินจำลอง และการใช้เรือเร็วโจมตีติดอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำรวมกลุ่มโจมตีกองเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นต้น
แม้จะยังไม่ข้อมูลเปิดเผยมากนักรวมถึงข้อสงสัยว่าภาพที่เผยแพร่ออกมาเป็นของจริงหรือไม่ แต่ทางนายพลเรือ Ali Fadavi ผู้บัญชาการกองเรือกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านดูจะให้ความมั่นใจในการสัมภาษณ์สื่อมากว่า
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีใหม่นี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามรถด้านกำลังรบทางทะเลให้อิหร่านและสร้างความเกรงกลัวต่อมหาศัตรูผู้ชั่วร้ายที่คิดจะรุกรานอิหร่านได้มากครับ