วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

รัสเซียอาจจะซื้อ BMP-3 คืนจากเกาหลีใต้ และจ่ายค่าอะไหล่ T-80U ให้http://view.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2015040609381172707

เนื่องจากกองทัพบกสาธารณรัฐเกาหลีมีแผนจะปลดประจำการรถถังหลัก T-80U จำนวน 33คัน ซึ่งจัดหาในช่วงปี 1996-1997 และรถถังหลักที่บังคับการ T-80UK 2คัน ที่จัดหาในปี 2005
พร้อมรถรบทหารราบ BMP-3F 33คัน และ BMP-3M 37คัน ที่จัดหาในปี 1996 ลงทั้งหมดภายในปี 2015 นี้
โดยรถถังหลัก T-80U และรถรบทหารราบ BMP-3 เหล่านี้เกาหลีใต้ได้จัดหาจากรัสเซีย ซึ่งเป็นการใช้หนี้ของรัสเซียที่ติดค้างเกาหลีใต้ไว้ตั้งแต่สมัยอดีตสหภาพโซเวียต
อย่างไรก็ตามทางรัสเซียได้ติดต่อเจรจากับเกาหลีใต้เพื่อที่จะขอซื้อ BMP-3 ทั้งหมดกลับคืนไปใช้เอง และจะจ่ายและจัดส่งค่าอะไหล่ระบบสนับสนุนของ ถ.T-80U ให้เกาหลีใต้ด้วย
ทั้งนี้รัสเซียได้เตรียมเปิดโรงงานสนับสนุนการซ่อมบำรุง BMP-3 ใหม่หลังจากที่ปิดไปแล้วอีกครั้งในปี 2015 นี้
ซึ่งข้อตกลงร่วมระหว่างเกาหลีใต้และรัสเซียนี้จะทำให้กองทัพบกเกาหลีใต้ได้เงินและสามารถปฏิบัติการ T-80U ต่อไปได้อีกหลายปี
และรัสเซียก็จะได้รถรบทหารราบ BMP-3 มาใช้งานเพิ่มอีกด้วย นับว่าเป็นการค้าแบบ Win-Win ของทั้งสองประเทศครับ