วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Gryf อากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีใหม่ของโปแลนด์จะมีพื้นฐานจากแบบของอิสราเอล

Thales Watchkeeper WK450 Remotely Piloted Air System (RPAS)

The new Polish Tactical UAV will be based on Israeli technology
http://i-hls.com/2015/07/the-new-polish-tactical-uav-will-be-based-on-israeli-technology/

Thales และ WB Electronics ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสร้างอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีแบบ Gryf (Grifon) ให้โปแลนด์ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2015
โดยมีพื้นฐานทาง Technology จากประสบการณ์ของ Thales ในการพัฒนา UAV แบบ Watchkeeper WK450 ให้กองทัพบกอังกฤษ ซึ่งมีพื้นฐานจากระบบ Elbit Hermes 450 ของอิสราเอล
จุดประสงค์สำคัญของโครงการนี้คือการปรับปรุงกองทัพโปแลนด์ให้ทันสมัยขึ้นด้วยการจัดหา UAV ทางยุทธวิธีพิสัยกลางมาใช้งาน ตามความต้องการของกระทรวงกลาโหมโปแลนด์
จากการเจรจาเป็นเวลาสามปีโปแลนด์ต้องการที่จะสร้าง UAV เองในประเทศด้วยอุตสาหกรรมภายในประเทศของตน โดยเป็นสัญญาลงนามแบบรัฐต่อรัฐ(G to G)

Thales UK Watchkeeper WK450 เป็นระบบอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีแบบปฏิบัติการได้ทุกกาลอากาศ ที่เริ่มการพัฒนาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2005
สำหรับภารกิจข่าวกรอง ตรวจการณ์ ชี้เป้าหมาย และลาดตระเวน (ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance)
ซึ่งกองทัพบกอังกฤษได้จัดหา Watchkeeper WK450 เข้าประจำการแบบจำนวนจำกัด และได้นำไปทดสอบการปฏิบัติการจริงที่อัฟกานิสถานมาแล้วในเดือนกันยายนปี 2014
โดยคาดว่ากองทัพบกอังกฤษจะได้รับมอบ Watchkeeper WK450 จำนวน 30ระบบ และเพิ่มเติมอีก 24ระบบในอนาคตครับ