วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

กองทัพบกไทยจะจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ Rheinmetall Oerlikon Skyguard 3

Rheinmetall will supply the Royal Thai Army with four latest-generation Skyguard systems
Oerlikon Skyguard III Air Defense System
http://www.armyrecognition.com/january_2016_global_defense_security_news_industry/rheinmetall_will_supply_the_royal_thai_army_with_four_latest-generation_skyguard_systems_31101162.html

Rheinmetall Air Defence สวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท Rheinmetall AG เยอรมนี ได้รับสัญญาจากกองทัพบกไทยในการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ Skyguard 3 วงเงินหลาย Million Euros
ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ Rheinmetall จะส่งมอบให้กองทัพบกไทยประกอบด้วย ระบบ Radar ควบคุมการยิงแบบ Skyguard 3 รุ่นใหม่ล่าสุด จำนวน ๔ระบบ และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Oerlikon GDF007 ลำกล้องแฝดสองขนาด 35mm จำนวน ๘กระบอก
ซึ่งการจัดหาได้รวมถึงกระสุนแบบ AHEAD(Advanced Hit Efficiency And Destruction) 35mm ซึ่งเป็นกระสุนแตกอากาศที่สามารถตั้งค่าในการระเบิดแตกสะเก็ดเข้าใกล้เป้าหมายทางอากาศจากระบบควบคุมการยิงเพื่อเพิ่มอัตราการสังหารสูงสุด
โดยระบบควบคุมการยิง Skyguard 3 หนึ่งระบบสามารถเชื่อมโยงกับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Oerlikon GDF007 35mm ได้สองกระบอกสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้ และสามารถเชื่อมกับระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศเพิ่มระยะการยิงได้ด้วย

สำหรับ Rheinmetall Air Defence แล้วกองทัพบกไทยถือเป็นลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียที่จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศจากตน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กองทัพบกไทยได้เลือกจัดหาระบบปืนใหญ่อากาศยานขนาด 35mm เข้าประจำการ
โดยประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่จัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศจาก Rheinmetall ก็เช่น อินโดนีเซียซึ่งจัดหาระบบ Oerlikon Skyshield ซึ่งเป็นระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Revolver อัตราการยิงสูงมากขนาด 35mm
ทั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ได้รายงานข่าวจากงานแสดงแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ Defense & Security 2015 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มาข่าวกองทัพบกไทยเลือกจัดหาระบบ Skyguard 3 จาก Rheinmetall โดยจะมีการส่งมอบในปลายปี 2017(พ.ศ.๒๕๖๐)
ซึ่ง กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน นั้น มีแผนที่จะปลดประจำการระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเก่าที่ล้าสมัยหลายแบบจาก กองพันปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ ที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกองพล โดยเฉพาะระบบ ปตอ.จีนอย่าง Type 74 37mm แฝดสอง และ Type 59 57mm ครับ