วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ยูเครนพัฒนาชุดปรับปรุงรถรบทหารราบ BMP-1 ใหม่

New BMP-1 upgrade developed in Ukraine
The Russian BMP-1 IFV upgraded to the BMP-1 UM IFV configuration in the Ukraine, showing the raised roof compartment at the rear and turret replacement with the Shkval OWS. Source: UkrOboronProm
http://www.janes.com/article/59935/new-bmp-1-upgrade-developed-in-ukraine

อุตสาหกรรมความมั่นคงยูเครนได้พัฒนาต้นแบบของชุดการปรับปรุงหลักสำหรับรถรบทหารราบสายพานแบบ BMP-1 รัสเซีย โดยรถต้นแบบคันแรกที่ถูกกำหนดแบบว่า BMP-1UM IFV(Infantry Fighting Vehicle) ได้ถูกทดสอบในยูเครนแล้ว
การปรับเปลี่ยนหลักประกอบด้วยเปลี่ยนป้อมปืนดั้งเดิมที่ติดตั้งปืนใหญ่รถถังลำกล้องเรียบ 2A28 ขนาด 73mm ปืนกลร่วมแกน PKT 7.62mm และ อาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังนำวิถีด้วยเส้นลวด KBM 9K11 Malyutka(NATO กำหนดรหัส AT-3 Sagger)
ซึ่งสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถัง 9K11 ที่ติดตั้งที่ด้านบนของกระบอกปืนใหญ่รถถังนี้มักถูกผู้ใช้งานถอดออกเนื่องจากความยากลำบากในการควบคุมเช่นกรณีที่ลมพัดแรงเป็นต้น
ในการปรับปรุงรถป้อมปืนดังเดิมของ BMP-1 จะถูกแทนที่ด้วยป้อมปืนแบบ Shkval OWS(Overhead Weapon Station) ที่พัฒนาโดยยูเครนเอง
ซึ่งมีการผลิตนำไปใช้งานจริงแล้วในรถรบหลายระบบ เช่น รถหุ้มเกราะล้อยางลำเลียงพล BTR-3 8x8 APC(Armoured Personnel Carrier) ของยูเครน และการปรับปรุงรถเกราะสายพานลำเลียง MT-LBMSh ของกองทัพบกพม่าเป็นต้น

ป้อมปืน Shkval OWS ประกอบด้วยปืนใหญ่กลป้อนกระสุนสองทาง ZTM-1 30mm, ปืนกลร่วมแกน KT-7.62mm และเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ KBA-117(AG-17) 30mm ซึ่งติดตั้งภายนอกด้านซ้ายของป้อมปืน
ปืนใหญ่กล ZTM-1 มีระบบรักษาเสถียรภาพทำการยิงเป้าหมายภาคพื้นดินได้ที่ระยะ 2,000m รวมถึงเป้าหมายทางอากาศบางประเภท มีความเร็วต้นสูงสุดที่ 960m/s
กระสุนปืนใหญ่กล 30mm มีกระสุนพร้อมรบ 225นัด และกระสุนปืนกล 7.62mm 2,500นัด สำหรับลูกระเบิด 30mm นำกระสุนไปได้ 116นัด โดยมีกระสุนพร้อมรบในเครื่องยิงลูกระเบิด 29นัด
ด้านขวาของป้อมปืนมีรางสองรางสำหรับติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีต่อสู้รถถังนำวิถี Laser SACLOS(Semi Automatic Command Line of Sight) แบบ Barrier ซึ่งพัฒนาโดยสำนักออกแบบ Kyiv
มีระยะยิงไกลสุด 5,500m ระยะยิงต่ำสุด 100m หัวรบแบบสองชั้น Tandem ระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถัง (HEAT: High Explosive Anti Tank) ซึ่งออกแบบให้สามารถทำลายเป้าหมายรถรบหรือรถถังที่ติดเกราะปฏิกิริยาแรงระเบิด ERA(Explosive Reactive Armour) ได้ครับ