วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กองทัพอากาศไทยสั่งจัดหาเฮลิคอปเตอร์ EC725 เพิ่ม ๒เครื่อง

Royal Thai Air Force places order for two additional EC725s
Airbus Helicopters: Anthony Pecchi
http://www.airbushelicopters.com/website/en/press/Royal-Thai-Air-Force-places-order-for-two-additional-EC725s_2020.html

บริษัท Airbus Helicopters ประกาศเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมว่า กองทัพอากาศไทยได้สั่งจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ๑๑ ฮ.๑๑ EC725(หรือชื่อทำการตลาดในปัจจุบันคือ H225M Caracal) เพิ่มเติมจำนวน ๒เครื่อง
"สัญญาล่าสุดนี้นับเป็นความเชื่อมั่นที่ดีของกองทัพอากาศไทยที่ไว้วางใจ EC725 และเป็นการพิสูจน์ขีดความสามารถที่จะตอบสนองต่อภารกิจที่ท้าท้ายอย่างมากที่สุด
เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นหุ้นส่วนกับกองทัพอากาศไทยในความพยายามปรับปรุงและเพิ่มความแข็งแกร่งของกำลังอากาศยานของตน และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบและการให้บริการอย่างครอบคลุมต่อกองทัพอากาศไทย"
Philippe Monteux ประธานบริษัท Airbus Helicopters ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกกล่าว

EC725 หรือ H225M เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางเอนกประสงค์สองเครื่องยนต์น้ำหนัก 11tons ซึ่งติดตั้งระบบควบคุม Avionic แบบ Digital ที่ทันสมัยในเฮลิคอปเตอร์ตระกูล Super Puma และ Cougar
ซึ่งเฮลิคอปเตอร์แบบ๑๐ EC725 กองทัพอากาศไทยได้รับการติดตั้งระบบเชือกส่งลงทางอากาศแบบ Fast Rope, สายยึดโยงขนส่งสัมภาระ Cargo Sling, ไฟฉายค้นหา และกล้องตรวจการณ์ Electro-Optical Systems(EOS) เพื่อใช้ในภารกิจค้นหาและกู้ภัยทางการรบ(CSAR: Combat Search and Rescue) และค้นหาและกู้ภัย(SAR: Search and Rescue), ลำเลียงกำลังพล และภารกิจอื่นๆ
โดยโครงการจัดหา ฮ.ค้นหาและกู้ภัย ระยะที่๑ จัดหา ฮ.๑๑ EC725  จำนวน ๔เครื่อง ที่ลงนามจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๕(2012) ได้รับมอบแล้วในปี พ.ศ.๒๕๕๘(2015), ระยะที่๒ ลงนามจัดหาในปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014) จำนวน ๒เครื่อง จะได้รับมอบในสิ้นปี พ.ศ.๒๕๕๙(2016)นี้
และโครงการจัดหาระยะที่๓ จำนวน ๒เครื่องนี้ จะมีกำหนดส่งมอบในปี พ.ศ.๒๕๖๒(2019) รวมการสั่งจัดหาทั้งสิ้น ๘เครื่อง ซึ่งกองทัพอากาศไทยอาจมีแผนที่จะพิจารณาจัดหา ฮ.๑๑ EC725 เพิ่มเติมอีกในอนาคต

กองทัพอากาศไทยได้นำ ฮ.๑๑ EC725 เข้าประจำการใน ฝูงบิน๒๐๓ กองบิน๒ โคกกระเทียม ลพบุรี เพื่อเข้าประจำการแทน ฮ.๖ Bell UH-1H ที่เข้าประจำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๑(1968)
โดยกองทัพอากาศไทยมี ฮ.๖ UH-1H ประจำการอยู่ประมาณ ๒๐เครื่อง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการปลดประจำการลงราว ๑๐เครื่อง และจะปลดประจำการลงทั้งหมดในอนาคตอันใกล้เนื่องจากอายุการใช้งานและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้ง
ซึ่งปัจจุบันนอกจากกองทัพอากาศไทย EC725 ได้รับการจัดหาเข้าประจำการในกองทัพอากาศฝรั่งเศส, บราซิล, เม็กซิโก, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และล่าสุดคูเวตที่ลงนามจัดหาจำนวน ๓๐เครื่องครับ