วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

กองทัพบกอังกฤษจะจัดตั้งกองพลน้อยจู่โจมหน่วยแรกโดยตัดลดกำลังรถถังหลักลงจำนวนมาก

British Army to form first strike brigade, cut MBT numbers
The British Army is to lose one of its three Challenger 2 regiments under plans announced on 15 December to create the new 'Strike Brigade' concept Source: Crown Copyright
http://www.janes.com/article/66333/british-army-to-form-first-strike-brigade-cut-mbt-numbers

แถลงการของรัฐสภาอังกฤษโดยรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ นาย Michael Fallon มีขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า
กองทัพบกสหราชอาณาจักรกำลังจะจัดตั้งกลุ่มรบทดลองเพื่อทดสอบแนวคิดการปฏิบัติการรูปแบบใหม่คือ 'กองพลน้อยจู่โจม'(Strike Brigades) และจะนำรถหุ้มเกราะสายพานตระกูล Ajax ของบริษัท General Dynamics สาขาสหราชอาณาจักร เข้าประจำการ
อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้กองทักบกอังกฤษสูญเสียกรมรถถังหลัก Challenger 2 ไปหนึ่งกรมจากสามกรมที่มีในปัจจุบัน โดยหน่วยจะถูกแปรสภาพเปลี่ยนไปใช้รถเกราะสายพาน Ajax แทน

ภายใต้สิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหม Fallon เรียกว่าขั้นตอน 'การปรับแต่งกองทัพ 2020' กองพันทหารราบสี่กองพันจะกลายมาเป็นหน่วยให้คำปรึกษาเป็นการเฉพาะสำหรับกลุ่มรบทดลองนี้
เขายังกล่าวอีกว่ากำลังสำรองของกองทัพใหม่ที่ประกอบด้วยกองพันทหารราบสองกองพัน และกรมเก็บกู้วัตถุระเบิด(EOD: explosive ordnance disposal) จะถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2017
"การพิจารณายุทธศาสตร์กลาโหมและความมั่นคง(SDSR: Strategic Defence and Security Review) มีนัยสำคัญในการเพิ่มระดับความพร้อมรบที่จำป็นของกองทัพ ส่งเสริมโดยการลงทุนในขีดความสามารถใหม่และกองพลเพื่อการรบในสงครามใหม่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังร่วม 2025"
นาย Fallon กล่าวในการเขียนการประกาศแถลงการคำสั่งรัฐมนตรีซึ่งเป็นการเริ่มต้นโครงการกองพลน้อยจู่โจม

กลุ่มรบการทดลองจู่โจม(Strike Experimentation Group) มีแผนที่จะจัดตั้งขึ้นที่ Warminster ในปี 2017 และแหล่งข้อมูลในกองทัพอังกฤษกล่าวว่า หน่วยที่ดูเหมือน่าจะถูกโอนย้ายไปเข้าสู่กองพลน้อยจู่โจมหน่วยแรกน่าจะเป็นภายในสิ้นทศวรรษนี้
กองพลน้อยจู่โจมที่1 จะประกอบด้วยสองหน่วยที่มีรถเกราะสายพาน Ajax ในอัตราจัดคือ กรมทหารม้า Household และกรมทหารม้าหลวง King's Royal Hussars ที่ปัจจุบันมีรถถังหลัก Challenger 2 ประจำการในหน่วย
กองพันที่1 กรมทหารรักษาพระองค์ Scots Guards and The Highlanders, กองพันที่4 กรมทหารหลวง Royal Regiment of Scotland จะถูกบรรจุในกองพลน้อยด้วยรถหุ้มเกราะล้อยาง MIV(Mechanised Infantry Vehicle) 8x8 ในอัตราจัด

กลุ่มรบใหม่นี้จะบัญชาการกองพันทหารราบเฉพาะพิเศษใหม่ซึ่งถูกอุทิศให้เป็นหน่วยให้คำปรึกษาที่จะถูกจัดตั้งขึ้นที่ York ในปี 2017 ก่อนจะย้ายไป Aldershot ในปี 2020
ประกอบไปด้วย กองพันที่1 กรมทหารหลวง Scotland, กองพันที่4 กรมทหารราบ The Rifles, กองพันที่2 กรมทหารหลวง The Princess of Wales และกองพันที่2 กรม The Duke of Lancaster ครับ