วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แคนาดาระงับการขายยุทโธปกรณ์ด้านความมั่นคงให้กับไทย

Canada blocks sale of defence equipment to Thailand
Canada's Minister of Foreign Affairs Stephane Dion has recently blocked the sale of military equipment to Thailand
http://www.janes.com/article/66459/canada-blocks-sale-of-defence-equipment-to-thailand

รัฐบาลแคนาดาได้ให้ข้อมูลกับ Jane's ว่าเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา Staphane Dion ได้ระงับการขายยุทโธปกรณ์ทางทหารให้กับไทย
โฆษกของฝ่ายกิจการต่างประเทศแคนาดา(GAC: Global Affairs Canada) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแคนาดาที่ดูแลด้านความสัมพันธ์และการค้าระหว่างประเทศ ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวชนิดของยุทโธปกรณ์ที่ระงับการขายให้ไทย แต่กล่าวว่ามูลค่าวงเงินการขายนั้นมีจำนวน "พอประมาณ"
โฆษกแคนาดาได้ชี้ให้เห็นว่าการระงับการขายนี้ตัดสินใจบนพื้นฐานแบบกรณีต่อกรณี(Case by Case) และนั่นเป็นการตอบสนองต่อข้อกังวลของแคนาดา เกี่ยวกับรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยที่สูงขึ้น นับตั้งแต่ไทยมีปัญหาภายประเทศตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา

Canadair CL-215 Royal Thai Navy

อุตสาหกรรมด้านความมั่นคงของแคนาดาส่วนใหญ่จะเป็นฐานการผลิตย่อยในเครือบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงนานาชาติ เช่น General Dynamics Land Systems Canada , Pratt & Whitney Canada, Bell Helicopter Canada, Bombardier Aerospace และอื่นๆ
ซึ่งนอกจากโครงการจัดหายานเกราะล้อยาง 8x8 กองทัพบกไทยในอดีตช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๑(1997-1998) ที่แคนาดาได้ส่งรถหุ้มเกราะล้อยาง LAV III เข้ามาแข่งขันและได้รับคะแนนเป็นอันดับ๑ แต่ก็ไม่ได้มีการจัดหาจนถึงการจัดหารถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-3E1 ยูเครนในปี พ.ศ.๒๕๕๑(2008)
หรือเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก CL-215 ที่มีประจำการในกองทัพเรือไทยมานาน หรืออาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศ ADATS ของ Oerlikon Canada ที่มีประจำการในกองทัพอากาศไทยเช่นกันเป็นต้นนั้น ก็ไม่มีข่าวการจัดหายุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ระหว่างแคนาดากับไทยมากนัก
แต่เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทางทหารในปัจจุบันนั้นจะมีการใช้ชิ้นส่วนประกอบจากหลายแหล่ง ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการจัดหายุทโธปกรณ์บางรายการของกองทัพไทยที่รัฐบาลแคนาดาระงับการขายระบบของตนให้กับไทยครับ