วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

สวีเดนนำอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS 15 รุ่นฐานยิงชายฝั่งกลับเข้าประจำการใหม่

Sweden reactivates RBS15-based mobile coastal defence systems
An RBS15 Mk 2 anti-ship missile being fired from a Scania 3 series 8 x 6 mobile coastal defence platform during trials on the Baltic Coast in early 2016 Source: Swedish Defence Material Administration
http://www.janes.com/article/66614/sweden-reactivates-rbs15-based-mobile-coastal-defence-systems


กองทัพสวีเดนได้นำระบบอาวุธปล่อยนำนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำฐานยิงอัตตาจรแบบ RBS 15 กลับเข้าประจำการใหม่เพื่อป้องกันชายฝั่งทะเล Baltic หลังจากปลดประจำการไป 16ปีเนื่องจากถูกตัดงบประมาณ
พลเรือตรี Thomas Engevall หัวหน้าฝ่ายการส่งกำลังบำรุงกลาโหมและรับผิดชอบการจัดหายุทโธปกรณ์จากสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์สวีเดน(FMV) ให้ข้อมูลกับ Jane's ว่า
กองทัพได้ส่งปัญหาที่ 'ท้าท้าย' นี้ให้ Saab Dynamics เมื่อต้นปี 2015 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำกลับเข้าประจำการและปรับปรุงการสร้างใหม่ของระบบป้องกันชายฝั่ง RBS 15M3 เดิมให้มีขีดความสามารถปฏิบัติการเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานภายในกรอบระยะเวลา 1ปี

"Saab เคยมีความท้าทายในช่วงฤดูไบไม้ผลิของปี 2015 เพื่อมองว่าเรื่องนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ FMV ได้ทำสัญญาจัดจ้างและหนึ่งปีให้หลังเราได้ยิงจรวด
ดังนั้นจากความท้าท้ายเพื่อทำการยิงจรวดที่ใช้เวลาเป็นปี แต่สัญญาได้ลงนามหลังจากปัญหาที่ท้าท้ายนั้นเล็กน้อย ดังนั้นในความจริงระยะเวลาของสัญญาจึงสั้นกว่าปีหนึ่งนิดหน่อย" นายพลเรือ Engevall กล่าว
แรงกระตุ้นสำหรับการนำระบบกลับเข้าประจำการนี้ นายพลเรือ Engevall กล่าวว่าเป็นความสำคัญระดับสูงที่สั่งการโดยตรงจากรัฐบาลสวีเดนอย่างสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพสวีเดนทั้งหมดภายในปี 2020
ขณะที่การนำกลับเข้าประจำการของระบบป้องกันชายฝั่งอัตตาจร RBS 15 สำหรับกองทัพเรือสวีเดนไม่ใช่คำสั่งโดยตรง มันชัดเจนว่าเป็น 'ในจิตวิญญาณ' ของงานที่ได้รับมอบหมาย
"คำสั่งการเป็นปัญหาของรัฐบาลและความพยายามของพวกเราทั้งหมดเป็นเช่นนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะตอบสนองกับเจตจำนงทางการเมือง แต่เรายังได้แสดงว่าเราสามารถจะทำสิ่งเช่นนี้ได้" นายพลเรือ Engevall กล่าว

Stefan Öberg รองประธาน Saab Dynamics หัวหน้าหน่วยธุรกิจอาวุธปล่อยนำวิถีให้ข้อมูลกับ Jane's ว่าการปรับปรุงรุ่นขีดความสามารถของ RBS15 ได้ประสบความสำเร็จโดยความรวมมือจากทั้ง FMV และกองทัพสวีเดน
ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำฐานยิงอัตตาจรบนฝั่ง RBS 15 นั้นได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้เป็นมาตรฐานรุ่น RBS 15 Mk2 โดยติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยาง 8 x 6 ตระกูล Scania 3
ซึ่งการทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฐานยิงชายฝั่งรุ่นปรับปรุงใหม่ได้มีขึ้นที่ชายฝั่งทะเล Baltic ของสวีเดนช่วงต้นปี 2016 ครับ