วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ภาพเปิดเผยจีนสร้างแบบจำลองเครื่องบินแจ้งเตือนควบคุมทางอากาศสำหรับใช้บนเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่

Images reveal mock-up of Chinese carrier-borne AEW&C aircraft
Released in online forums on 26 January, this image shows what appears to be a full-scale model of a Chinese navalised AEW&C aircraft on China's land-based carrier mock-up in Wuhan. Source: Via Weibo
http://www.janes.com/article/67323/images-reveal-mock-up-of-chinese-carrier-borne-aew-c-aircraft

ภาพที่เผยแพร่ในสื่อสังคม Online ของจีนเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา แสดงถึงสิ่งที่น่าจะเป็นแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของเครื่องบินแจ้งเตือนและควบคุมทางอากาศ(AEW&C: Airborne Early Warning and Control) แบบใหม่
ที่คาดว่าเป็นเครื่องบินแจ้งเตือนทางอากาศของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีน(PLAN: People's Liberation Army Navy) ที่จะนำมาใช้ปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ในอนาคต

ภาพที่เผยแพร่ใน Online Forum Weibo จีนนั้นเป็นเครื่องบินลำเลียงสองเครื่องใบพัดติด Radar ขนาดใหญ่บนกลางลำตัวเครื่อง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเครื่องบินแจ้งเตือนและควบคุมทางอากาศ Northrop Grumman E-2 Hawkeye กองทัพเรือสหรัฐฯ
โดยภาพดังกล่าวถูกระบุว่าถ่ายที่ฐานบินเรือบรรทุกเครื่องบินจำลองบนบกใกล้เมือง Wuhan มณฑล Hubei ทางตอนกลางของจีน ซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบระบบประจำเรือบรรทุกเครื่องบินแบบใหม่ต่างๆของจีน

ซึ่งภาพนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่าจีนกำลังพัฒนาอากาศยานแบบที่จะใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ CATOBAR(Catapult-Assisted Take-Off But Arrested Recovery) ที่ส่งอากาศยานบินขึ้นด้วยรางดีดส่ง Catapult
เหตุผลเบื้องหลังการสันนิษฐานนี้คือ เครื่องบินแบบเดียวกับ E-2 Hawkeye นั้นจำเป็นต้องใช้ Catapult เพื่อบินขึ้นจากเรือ ซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินแบบ STOBAR(Short Take-Off But Arrested Recovery) ของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนในปัจจุบัน
เหมือน CV-16 Liaoning ที่ประจำการอยู่แล้ว และเรือบรรทุกเครื่องบิน Type 001A (CV-17 Shandong)ที่กำลังต่อที่อู่ต่อเรือ Dalian นั้นไม่สามารถส่งเครื่องบินแบบนี้บินขึ้นจากเรือด้วย Ski-Jump ได้

มีการคาดการณ์ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่สามของจีนซึ่งถูกเรียกว่าชั้น Type 002 จะมีการติดตั้งรางดีด Catapult โดยเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2016 มีการพบภาพว่าฐานบินเรือบรรทุกเครื่องจำลองบนบกกำลังถูกปรับแบบใหม่ที่สำคัญคือการเอาส่วน Ski-Jump ออก
นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 ยังมีการพบภาพเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน J-15 ที่พัฒนาโดย Shenyang Aircraft Corporation(SAC) รุ่นใหม่ที่ดัดแปลงฐานล้อหน้าใหม่ที่น่าจะเพื่อทำให้เครื่องสามารถบินขึ้นโดยใช้รางดีด Catapult ได้

กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนั้นมีโครงการพัฒนาอากาศยาน AEW&C ดำเนินการอยู่หลายโครงการ การพัฒนาเครื่องบิน AEW&C ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อนำมาใช้ในอนาคตนั้นจะทำให้กองเรือบรรทุกเครื่องบินจีนมีขีดความสามารถทัดเทียมกองบินเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯได้
จากการสันนิษฐานเพิ่มเติมแบบจำลอง บ.AEW&C ดังกล่าวน่าจะเป็นแบบ Xian JZY-01 หรือ Y-7J ซึ่งมีพื้นฐานจากเครื่องบินลำเลียงตระกูล Xian Y-7 ที่ลอกแบบจากเครื่องบินลำเลียง Antonov An-24/An-26 ครับ