วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เอสโตเนียเข้าร่วมกับฟินแลนด์ในโครงการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจร K9 Thunder เกาหลีใต้

Estonia joins Finland in howitzer procurement
WARSAW, Poland — The Estonian Ministry of Defence has decided to join its Finnish counterpart in a plan to acquire South Korean K9 Thunder howitzers.
(Photo Credit: Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images)
http://www.defensenews.com/articles/estonia-joins-finland-in-howitzer-procurement

South Korea's Hanwha Techwin K9 Thunder 155mm self-propelled howitzer during trials in Finland in November 2016.

กระทรวงกลาโหมเอสโตเนียได้ตัดสินใจที่จะร่วมกับฟินแลนด์ถึงความเป็นไปได้ในแผนความร่วมมือในการจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน K9 Thunder จากสาธารณารัฐเกาหลี โดยให้การสนับสนุนคำแนะนำ แลกเปลี่ยนทางเทคนิค และการส่งกำลังบำรุงร่วมกัน
รัฐมนตรีกลาโหมเอสโตเนีย Margus Tsahkna กล่าวว่าระบบอาวุธใหม่นี้จะมีความสำคัญยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถด้านปืนใหญ่และความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ของกองทัพบกเอสโตเนีย
"K9 Thunder มีขีดความสามารถโจมตีเป้าหมายซึ่งตั้งห่างออกไป 40km ได้" รัฐมนตรีกลาโหมเอสโตเนีย Tsahkna กล่าวกับสื่อท้องถิ่นเอสโตเนีย

ภายใต้แผนดังกล่าวปืนใหญ่อัตตาจร K9 ชุดแรกจะถูกส่งมอบให้กองทัพบกเอสโตเนียภายในปี 2021 เพื่อทดแทนปืนใหญ่ลากจูงแบบ FH-70 ที่ประจำการในกองพลน้อยที่1 กองทัพบกเอสโตเนีย
ซึ่งกระทรวงกลาโหมเอสโตเนียแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะจัดหาปืนใหญ่อัตตาจรอย่างน้อย 12ระบบ ปืนใหญ่อัตตาจรสายพาน K9 ขนาด 155mm ผลิตโดยบริษัท Hanwha Techwin สาธารรัฐเกาหลี คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาภายในปีนี้
การตัดสินใจของเอสโตเนียจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ทางภาคพื้นดินเพิ่มเป็นการสะท้อนการเพิ่มความกังวลของกลุ่มรัฐ Baltic ต่อพฤติกรรมของรัสเซียทางด้านยุโรปตะวันออกที่ถูกมองว่ารัสเซียกำลังแสดงท่าทีก้าวร้าวและกระหายสงคราม
ซึ่งเป็นผลจากการที่รัสเซียผนวก Crimea และแทรงแซงสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธนิยมรัสเซียในภาค Donbass ต่อสู้กับกองกำลังความมั่นคงรัฐบาลยูเครนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 รวมถึงการเพิ่มกำลังทหาร อาวุธ และขีปนาวุธในภาคตะวันตกของรัสเซียเช่นที่ Kaliningrad

ก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วรัฐบาลเอสโตเนียได้จัดตั้งสำนักงานจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพใหม่เพื่อรวมการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งของกองทัพเอสโตเนีย
หน่วยงานใหม่นี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลเอสโตเนียเพื่อเพิ่มการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เป็นวงเงินประมาณ 200 million Euros($215.6 million) ต่อปีจนถึงปี 2020
ซึ่งการแทรกแซงทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนนั้น ทำใหสามชาติรัฐ Baltic ทั้งเอสโตเนีย, แลตเวีย และลิทัวเนีย กำลังพิจารณาแผนความร่วมมือในการจัดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันครับ