วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองทัพบกสหรัฐฯปลดประจำการอากาศยานไร้คนขับ Hunter

US Army retires RQ/MQ-5 Hunter UAS fleet
US Army Hunters have seen service in Afghanistan, Iraq, and Kosovo. Source: Northrop Grumman
http://www.janes.com/article/56867/us-army-retires-rq-mq-5-hunter-uas-fleet

กองทัพบกสหรัฐได้ปลดประจำการระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS: Unmanned Aerial System) แบบ Northrop Grumman RQ-5 และ MQ-5 Hunter
หลังทำการบินเที่ยวสุดท้ายเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่ Fort Hood มลรัฐ Texas โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม

Hunter เป็น UAS แบบแรกของกองทัพบกสหรัฐฯที่นำเข้าประจำการเมื่อปี 1996 โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพบกสหรัฐฯได้นำ UAS แบบ Hunter วางกำลังสนับสนุนปฏิบัติการในหลายสมรภูมิเช่น
การสนับสนุนกองกำลัง NATO ในภารกิจรักษาสันติภาพที่ Kosovo ช่วงปี 1999-2002, การวางกำลังในช่วงต้นของยุทธการ Iraqi Freedom อิรักปี 2003 และการปฏิบัติการในอัฟกานิสถานมาต่อเนื่องหลายปี
ปกติแล้วอากาศยานไร้คนขับแบบ Hunter จะถูกใช้ในภารกิจรวบรวมข่าวกรอง, ตรวจการณ์ และลาดตระเวน (ISR: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) เป็นหลัก
แต่ทั้งนี้ UAS แบบ Hunter สามารถติดตั้งอาวุธโจมตีภาคพื้นดินอย่างระเบิดนำวิถีร่อน GBU-44/B Viper Strike นำวิถีด้วย GPS/Laser ขนาด 20kg ได้

ที่ผ่านมา Hunter UAS ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมาหลายครั้งโดยรุ่นล่าสุดคือ MQ-5B ได้รับการติดตั้งระบบเครือข่าย TCDL(Tactical Common Data Link)
แพนหางคู่แบบแข็งแรงพร้อมระบบการควบคุมซับซ้อน และสองเครื่องยนต์เชื้อเพลิงหนักซึ่งทำให้สามารถทำการบินได้มากว่า 20ชั่วโมง
พร้อมระบบกล้องตรวจจับ EO/IR(Electro-Optical/Infrared) ซึ่ง Hunter UAS มีพิสัยทำการ 200km ที่เพดานบิน 18,000ft.
โดยตลอดระยะเวลาที่ประจำการเกือบ 20ปี Hunter UAS ได้ทำภารกิจหลายรูปแบบตามการเปลี่ยนแปลงความต้องการใช้งานกองทัพบกสหรัฐฯมาตลอด โดยเฉพาะภารกิจต่อต้านการก่อความไม่สงบและต่อต้านการก่อการร้ายในช่วงทศวรรษ 2000s

ปัจจุบันอากาศยานไร้คนขับ Hunter จะถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่คือ General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) MQ-1C Gray Eagle
ซึ่ง UAS แบบ Gray Eagle สามารถทำการบินได้นาน 25ชั่วโมง ติดตั้งระบบตรวจจับกล้อง EO/IR แบบ AN/DAS-2 EO/IR ELRF/LD
และ Radar แบบ GA-ASI AN/DPY-1 Lynx II SAR(Synthetic Aperture Radar)/GMTI ที่ก้าวหน้า
Gray Eagle UAS มีพิสัยทำการ 300km ที่เพดานบิน 29,000ft. มีถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ และรองระบบการติดตั้งอุปกรณ์และอาวุธขนาดใหญ่ได้ เช่น อาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้น AGM-114 Hellfire 4นัดครับ