วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กองทัพเรือพม่าปล่อยเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ลงน้ำ
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/posts/991102170931938
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/posts/991803510861804
https://www.facebook.com/www.myanmarnavy.org/

มีรายงานภาพเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า กองทัพเรือพม่าได้ทำการปล่อยเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่ที่เพิ่งสร้างตัวเรือเสร็จลงน้ำคือเรือหมายเลข 54 ชื่อ Inle
(ตั้งชื่อตามทะเลสาบอินเลในรัฐฉาน หรือหนองอางเลในภาษาไทใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
ทะเลสาบอินเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหนึ่งของพม่า ในการชมความเป็นอยู่ของชาวอินทาที่ใช้ชีวิตในหมู่บ้านกลางน้ำและทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชลอยน้ำ)
เท่าที่มีข้อมูลเบื้องต้นในขณะนี้เรือ Inle มีความยาวตัวเรือประมาณ 80m อาวุธที่ติดตั้งน่าจะมีปืนใหญ่เรือขนาดกลางและปืนใหญ่กลเป็นระบบพื้นฐานเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่เป็นต้น


ปัจจุบันกองทัพเรือพม่ามีเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งแบบ Osprey Class-50 ที่จัดหาจากเดนมาร์กสองลำคือ
หมายเลข 55 Indaw (ตั้งชื่อตามทะเลสาบอินดอว์ เมืองอินดอว์ในภาคสะกาย ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ขนาดเล็กกว่าทะเลสาบอินดอว์คยีทางตอนเหนือในรัฐคะฉิ่นที่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า) และหมายเลข 57 Inya (ตั้งชื่อตามทะเลสาบอินยา กลางเมืองย่างกุ้ง)
อาวุธหลักของเรือชั้นนี้มีปืนใหญ่กล Bofors 40/L60 หนึ่งกระบอก และปืนใหญ่กล Oerlikon 20mm สองกระบอก โดยเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 1982
เข้าใจว่าเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำใหม่คือ MNS Inle (MNS: Myanmar Navy Ship) นี้น่าจะถูกต่อขึ้นเพื่อทดแทนหรือเสริมเรือตรวจการณ์เก่าสองลำที่ประจำการมานานกว่า 30ปีครับ