วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ญี่ปุ่นดำเนินการประกอบเครื่องบินขับไล่ F-35A ภายในประเทศเครื่องแรก

First Japanese-Assembled F-35A Components Mate at Nagoya FACO
https://www.f35.com/news/detail/first-japanese-assembled-f-35a-components-mate-at-nagoya-faco

เครื่องบินขับไล่ F-35A Lightning II ของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น (JASDF) เริ่มการดำเนินการประกอบเครื่องแรกในญี่ปุ่นแล้วที่โรงงานในนาโงยา
การประกอบขั้นสุดท้ายและนำออกจากโรงงาน (FACO: Final Assembly and Check-Out) ของ F-35A รหัส AX-5 เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว
ชิ้นส่วนหลักต่างๆของอากาศยานกำลังถูกประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างอากาศยาน ซึ่ง F-35A AX-5 นี่เป็น F-35 เครื่องแรกที่ทำการประกอบในญี่ปุ่น
โดยเครื่องจะประกอบเสร็จในส่วนการประกอบ Electronic Mate and Assembly (EMAS) และจะออกจากโรงงานส่งมอบได้ภายในปี 2017

F-35A ของญี่ปุ่น 4เครื่องแรกคือเครื่องรหัส AX-1, AX-2, AX-3 และ AX-4 นั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตต่างๆที่โรงงาน Lockheed Martin ใน Fort Worth มลรัฐ Texas สหรัฐฯ คาดว่า F-35A AX-1 จะส่งมอบให้ญี่ปุ่นได้ภายในปี 2016
ทั้งนี้ตามโครงการจัดซื้อแบบ Foreign Military Sale (FMS) สำหรับ F-35A จำนวน 42เครื่องของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นนั้น 38เครื่องจะทำการประกอบและส่งมอบที่โรงงานนาโงยาในญี่ปุ่น
ซึ่ง Lockheed Martin และ Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ได้ทำงานร่วมกันในการจัดตั้งระบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ความช่วยเหลือด้าน Technic และการฝึกแรงงานต่างๆในโรงงานที่นาโงยาสำหรับเปิดสายการประกอบ F-35A ในญี่ปุ่น
นอกจากนี้ในปี 2014 กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯยังได้เลือกให้โรงงานที่นาโงยาญี่ปุ่นเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและปรับปรุงใหญ่ประจำภาคเอเชียเหนือ-แปซิฟิก (MROU: Maintenance Repair Overhaul & and Upgrade) ด้วยครับ