วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ฝรั่งเศสสั่งจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger เพิ่มเติม 7เครื่อง

France orders seven more Tiger attack helicopters
France has ordered seven more Tiger attack helicopters from Airbus Helicopters. Source: Airbus
http://www.janes.com/article/56811/france-orders-seven-more-tiger-attack-helicopters

DGA สำนักงานการจัดหายุทโธปกรณ์ของฝรั่งเศสได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคมว่ากองทัพบกฝรั่งเศสได้สั่งจัดหาเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger เพิ่มเติมจาก Airbus Helicopters จำนวน 7เครื่อง
โดยการสั่งจัดหาล่าสุดนี้จะทำให้กองทัพบกฝรั่งเศสมีจำนวน ฮ.โจมตี Tiger ในประจำการเพิ่มเป็น 67เครื่อง ซึ่งกองทัพบกฝรั่งเศสจะได้รับมอบ ฮ.ชุดใหม่ระหว่างปี 2017-2018
ทาง DGA ได้แถลงว่า "จุดประสงค์(ของการจัดหา ฮ.โจมตี Tiger เพิ่มเติม) คือการเพิ่มกำลังขีดความสามารถของกองกำลังฝรั่งเศสที่จะปฏิบัติการภาคอากาศ-พื้นดิน โดยเฉพาะในเขต Sahel-Saharan แอฟริกา"
ทั้งนี้การจัดซื้อล่าสุดระหว่างฝรั่งเศสโดยองค์การเพื่อความร่วมมือยุทธภัณฑ์ร่วม (OCCAR: Organisation for Joint Armament Cooperation) กับ Airbus Helicopters มีขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา

ปัจจุบันกองทัพบกฝรั่งเศสมีเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger ประจำการในกองบินเบากองทัพบก (ALAT: Aviation Legere de l’Armee de Terre) จำนวน 55เครื่อง
โดย 40เครื่องเป็นรุ่น Tiger HAP (Helicoptere d'Appui Protection) ซึ่งมีขีดความสามารถในการติดตั้งและใช้อาวุธได้จำกัด
และที่เหลือเป็นรุ่น Tiger HAD (Helicoptere d'Appui Destruction) ซึ่งมีขีดความสามารถในการติดตั้งและใช้อาวุธก้าวหน้าสูง
ตามแผนการปรับปรุงกำลัง ฮ.Tiger ของกองทัพบกฝรั่งเศสนั้น เครื่องที่สั่งจัดหาเพิ่มเติมล่าสุดจะเป็นรุ่น Tiger HAD โดยแผนการปรับปรุง ฮ.รุ่น Tiger HAP ที่มีอยู่ให้เป็นมาตรฐานรุ่น Tiger HAD นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

องค์การเพื่อความร่วมมือยุทธภัณฑ์ร่วม (OCCAR) นั้นรับผิดชอบในโครงการเฮลิคอปเตอร์โจมตี Tiger ทั้งในส่วนประเทศหุ้นส่วนหลักคือ ฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปน รวมถึงลูกค้าที่ส่งออกคือออสเตรเลียที่ร่วมสังเกตุการณ์ในโครงการ
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา OCCAR ได้มอบหมายให้ Airbus ดำเนินการศึกษาระบบสถาปัตยกรรม Mk3 หรือ Standard 3 สำหรับ ฮ.โจมตี Tiger
ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงครึ่งอายุ (MLU: Mid-Life Upgrade) สำหรับ ฮ.โจมตีตระกูล Tiger ทุกๆรุ่น
สำหรับ ฮ.โจมตี Tiger ในกองทัพบกฝรั่งเศสนั้นการปรับปรุง MLU คาดว่าจะมีเช่นขีดความสามารถในการติดตั้งใช้ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นพิสัยไกลแบบใหม่ (FAST-M) แทน Hellfire เดิม และจรวดนำวิถีขนาด 68mm เป็นต้นครับ