วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือไทยมีแผนจะเปลี่ยนอาวุธจากปืนใหญ่เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกล


ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง GHN-45A1 ขนาด 155mm หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด วันเด็ก ๒๕๕๘


ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ Type 59-I ขนาด 130mm หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด วันเด็ก ๒๕๕๘

ที่มา Page เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.837724636269985.1073741925.168872353155220
https://www.facebook.com/เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก-168872353155220/

Thailand to replace coastal guns with long-range missiles
http://www.janes.com/article/56447/thailand-to-replace-coastal-guns-with-long-range-missiles

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สอ.รฝ. กองทัพเรือกำลังมีแผนที่จะเปลี่ยนระบบอาวุธของหน่วยจากปืนใหญ่สนามรักษาฝั่งเป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกล โดยกำลังพิจารณาทางเลือกอยู่หลายทาง
Jane's ได้รับข้อมูลนี้จากนายทหารเรือระดับสูงในงานประชุมสัมมนาการตรวจการณ์ชายฝั่ง (Coastal Surveillance conference) ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ที่กรุง Kuala Lumpur มาเลเซียนั้นว่า
กองทัพเรือไทยมีแผนที่จะจัดหาระบบอาวุธที่มี Technology ชั้นนำขั้นก้าวหน้าทางทะเลยุคใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อป้องกันระบบสาธารณูปโภคสำคัญในเขตเศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออกหรือ eastern seaboard ของไทยจากภัยคุกคาม
"จากผลสรุปที่ได้ทางกองทัพเรือตั้งใจที่จะเปลี่ยนปืนใหญ่รักษาฝั่งที่มีด้วยอาวุธปล่อยนำวิถีพิสัยไกลซึ่งมีพิสัยการยิงและมีความแม่นยำมากกว่า" นาวาเอก ภาณุวัฒน์ สมัครการ(ถ้าชื่อผิดขออภัย) รองผู้อำนวยการกองแผนและพัฒนาการกำลังรบ กผพ. กล่าว

มีการวิเคราะห์มานานแล้วว่ากองทัพเรือไทยน่าจะมีแผนที่จะปรับปรุงระบบอาวุธป้องกันรักษาฝั่งของ สอ.รฝ.จากระบบปืนใหญ่สนามที่มีประจำการในปัจจุบัน
เช่น ปืนใหญ่ลากจูงแบบ Type 59-I 130mm และ GHN-45A1 155mm ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน และเริ่มล้าสมัยในการตอบสนองการต่อต้านภัยคุกคามทางทะเลในยุคปัจจุบันแล้ว
เป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำแบบฐานยิงชายฝั่งเช่นเดียวกับหลายประเทศที่มีระบบนี้แทนระบบปืนใหญ่สนามหรือป้อมปืนใหญ่ตามแนวชายฝั่ง
ก็ต้องมาติดตามต่อในอนาคตครับว่ากองทัพเรือจะมีแผนการพิจารณาจัดหาระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำจากฐานยิงชายฝั่งไปในแนวทางใดครับ