วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อินเดียและญี่ปุ่นลงนามข้อตกลงสนับสนุนการจัดหาเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก US-2i

India and Japan sign accords to support US-2i deal
India and Japan have signed accords to help pave the way for India's procurement of the US-2. Source: Japanese Maritime Self-Defense Force
http://www.janes.com/article/56611/india-and-japan-sign-accords-to-support-us-2i-deal

อินเดียและญี่ปุ่นได้ลงนามข้อตกลงในการอำนวยความสะดวกในระยะยาวสำหรับการส่งออกเครื่องบินสะเทินสะเทินบกค้นหาและกู้ภัยทางทะเลแบบ ShinMaywa Industries US-2i ของญี่ปุ่นให้อินเดีย
โดยระหว่างการเยือนกรุงโตเกียวของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นาย Narendra Modi เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ลงนามข้อตกลงด้านการส่งมอบยุทโธปกรณ์ความมั่นคงและ Technology และการป้องกันข้อมูลปกปิดทางทหาร

ในการแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้กล่าวถึงข้อตกลงของทั้งสองประเทศระหว่างนายกรัฐมนตรีอินเดีย นาย Modi และนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย ชินโซะ อาเบะ ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงทวิภาคีเชิงลึก, รวมถึงความร่วมมือสองทาง และความร่วมมือทาง Technology การพัฒนา และการผลิตร่วมกันของทั้งสองประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังได้กล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังได้แสดงความตั้งใจที่จะสำรวจความเป็นไปได้ในอนาคตด้านความร่วมมือทางยุทโธปกรณ์และ Technology ร่วมกับเช่นเดียวกับเครื่องบินสะเทินสะเทินบก US-2
นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้กล่าวว่าญี่ปุ่นและอินเดียมีความตั้งใจที่จะขยายความร่วมมือทวิภาคีในพื้นที่ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางทหาร และการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างกองทัพและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ

ส่วนอื่นๆของกรอบขยายความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศที่ระบุไว้ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีอินเดีย Modi เยือนญี่ปุ่นนั้นยังรวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน, พลังานนิวเคลียร์ภาคพลเรือน, เครื่องกำลังพลังงานแสงอาทิตย์, อวกาศ, Tecnology ชีวภาพ, ธาตุหายาก(Rare Earths) และวัสดุขั้นสูงด้วยครับ