วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นจัดหาเฮลิคอปเตอร์ H225 เพิ่มเติม

Japan Coast Guard acquires H225 helicopter
An Airbus Helicopter H225 (previously known as the EC225) helicopter currently in service with the Japan Coast Guard. Source: Japan Coast Guard
http://www.janes.com/article/58789/japan-coast-guard-acquires-h225-helicopter

บริษัท Airbus Helicopters ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น(JCG: Japan Coast Guard) ได้สั่งจัดหาเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสองเครื่องยนต์แบบ H225 เพิ่มเติม
การจัดหานี้จะเป็นการเพิ่มจำนวน ฮ.H225 ที่ประจำการฝูงบินหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นอยู่แล้วเป็น 6เครื่อง โดยตัวแทนของ Airbus Helicopters ได้ยืนยันกับ Jane's เมื่อวันที่ 15 มีนาคมถึงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์รุ่นดังกล่าว
โดย ฮ.Airbus Helicopters H225 หรือเดิมคือ Eurocopter EC225 Super Puma ที่หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นสั่งจัดหาใหม่นั้นจะถูกสร้างในรูปแบบเดียวกับเครื่องรุ่นก่อนหน้านี้และมีกำหนดรับมอบเครื่องในปลายปี 2018

หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นมีแผนแรกในการจัดหา ฮ.H225 ก่อนหน้านี้จำนวน 5เครื่องในเดือนธันวาคม 2005 โดยถูกใช้เพื่อภารกิจการตรวจการณ์ทางทะเลบนเรือของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น เช่น เรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ชั้น Hida และชั้น Hateruma ที่มีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ท้ายเรือ
สมรรถนะของ ฮ.H225 มีน้ำหนักเครื่อง 11tons รองรับผู้โดยสารได้ 20คน และสามารถยกสัมภาระได้หนัก 5.5tons ทำความเร็วได้ 175knots ระยะทำการไกลสุด 452nm เวลาทำการบินสูงสุด 4.5ชั่วโมง
ทั้งนี้ Airbus Helicopters ไม่ได้ให้รายละเอียดของระบบที่จะติดตั้งบน ฮ.H225 ที่หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นสั่งซื้อ โดยกล่าวเพียงว่าเป็นระบบสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัย(SAR: Search And Rescue) ขั้นก้าวหน้าครับ