วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ภาพเปิดเผยเฮลิคอปเตอร์ AW149 กองทัพบกไทยทำการบิน

EXCLUSIVE – Royal Thai Army buys AW149 and six AW139s
Photos strictly Copyright 2016 Marco Bianchi and reproduced here with permission
http://helihub.com/2016/12/09/exclusive-royal-thai-army-buys-aw149-and-six-aw139s/

มีภาพล่าสุดเปิดเผยออกมาว่าที่โรงงานอากาศยาน AgustaWestland ในเครือบริษัท Leonardo-Finmeccanica ที่อิตาลีได้พบเห็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางแบบ AW149 ที่ทำสีดำทั้งเครื่องพร้อมรหัสทะเบียนอากาศยานก่อนส่งมอบและติดธงชาติไทยชัดเจนที่หางเครื่อง
จึงเป็นที่เข้าใจว่า ฮ.ที่ปรากฎในภาพดังกล่าวน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ ฮ.ท.๑๔๙ AgustaWestland AW149 ที่มีรายงานว่ากองทัพบกไทยมีแผนจัดหาจำนวน ๖เครื่องเพื่อเข้าประจำการใน ศูนย์การบินทหารบก ศบบ.ทบ.
ซึ่ง ฮ.ท.๑๔๙ AW149 นี้จะถูกใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงใช้งานทางยุทธวิธีเช่นเดียวกับ ฮ.ท.๖๐ UH-60L/UH-60M Blackhawk ที่กองทัพบกไทยมีประจำการใน กองพันบินที่๙ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก (กองบินปีกหมุนที่๙(ผสม) เดิม)

ฮ.AW149 นั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นใช้งานทางทหารที่พัฒนามาจากเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางแบบ AgustaWestland AW139 รุ่นใช้งานพลเรือนที่มีใช้งานในกองทัพไทยแล้ว
ก่อนหน้านี้กองทัพบกไทยได้หา ฮ.ท.๑๓๙ AW139 จำนวน ๒เครื่องเข้าประจำการใน กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก กบบ.ขส.ทบ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗(2014) และต่อมาจัดหาเพิ่มเติมอีก ๓เครื่อง รวมเป็น ๕เครื่อง โดยถูกใช้ในภารกิจขนส่งบุคคลสำคัญ
และกองทัพบกไทยได้สั่งจัดหา ฮ.ท.๑๓๙ AW139 ชุดใหม่จำนวน ๖เครื่องจากโรงงาน AgustaWestland สหรัฐฯ วงเงินประมาณ ๒,๘๐๐ล้านบาท เข้าประจำการใน กองพันบินที่๑ ศบบ.ทบ.(กองบินปีกหมุนที่๑ เดิม) ซึ่งเพิ่งจะมีการส่งมอบเครื่องในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

AgustaWestland AW149 เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดกลางสำหรับใช้งานทางทหาร ติดตั้งเครื่องยนต์ Turboshaft แบบ General Electric CT7-2E1 สองเครื่อง กำลังเครื่องละ 1,983HP ทำความเร็วได้สูงสุด 169knots มีความเร็วเดินทาง 155knots พิสัยทำการ 800km
มีนักบินประจำเครื่อง ๒นาย บรรทุกกำลังพลไปกับเครื่องได้สูงสุด ๑๘นาย หรือทหารพร้อมเครื่องสนามทำการรบ ๑๒นาย หรือบรรทุกสัมภาระติดกับสาย Sling นอกตัวเครื่องได้น้ำหนัก 2,720kg
AW149 เปิดตัวครั้งแรกในปี 2006 เครื่องต้นแบบทำการบินครั้งแรกเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2009 และมีการเสนอขายแข่งขันในหลายประเทศ โดยเป็นที่เข้าใจว่ากองทัพบกไทยน่าจะเป็นลูกค้ารายแรกของ ฮ.ท.๑๔๙ AW149 ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการส่งมอบภายในปี พ.ศ.๒๕๖๐(2017) ครับ