วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สิงคโปร์เตรียมนำรถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV Paramount Marauder เข้าประจำการในปี 2017

Singapore preps Paramount Marauder for 2017 rollout
The Singapore Army is set to boost its battlefield logistics operations with the 4x4 Paramount Marauder protected vehicle. Source: MINDEF
http://www.janes.com/article/62589/singapore-preps-paramount-marauder-for-2017-rollout

กองทัพสิงคโปร์มีแผนที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการส่งกำลังบำรุงแบบมีการป้องกันด้วยการนำรถยนต์สนับสนุนการรบแบบมีเกราะกัน Protected Combat Support Vehicle (PCSV) 4x4 ขนาด 20tons เข้าประจำการในปี 2017
รถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV มีพื้นฐานมาจากรถยนต์หุ้มเกราะป้องกันการซุ่มโจมตีด้วยทุ่นระเบิด (MRAP: Mine Resistant Ambush Protected) แบบ Paramount Marauder แอฟริกาใต้
โดยรถเกราะ PCSV ถูกออกแบบมาเพื่อให้หน่วยส่งกำลังบำรุงสามารถทำการสนับสนุนทหารราบยานยนต์รถรบของกองทัพในสภาพแวดล้อมที่มีภัยคุกคามสูงได้

ตามข้อมูลคุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ รถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV 4x4 ปฏิบัติการด้วยกำลังพล 2นายในห้องโดยสารหุ้มเกราะป้องกัน สามารถบรรทุกสัมภาระได้หนัก 4,000kg หรือบรรทุกทหารได้ 8นาย
การออกแบบแบบ Modular ในพื้นที่ส่วนท้ายรถทำให้รถสามารถปรับแต่งให้รองรับได้หลายภารกิจ เช่น รถบรรทุกเครื่องยิงลูกระเบิด, รถส่งกลับทางสายแพทย์ และรถส่งกำลังบำรุง ซึ่งมีแผนรองรับแล้ว
ไม่เหมือนกับรถยนต์บรรทุก MAN 4x4 ขนาด 5tons ที่ไม่มีเกราะที่กองทัพสิงคโปร์ใช้งานในการส่งกำลังบำรุงปัจจุบันนี้ รถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV มีเกราะป้องกันเชิงรับที่ทนต่อการถูกยิงด้วยกระสุนปืนและการโจมตีจากทุ่นระเบิดได้

จากข้อมูลที่ทางกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ไม่ได้เปิดเผย รถเกราะ PCSV สามารถเพิ่มการป้องกันตนเองด้วยการติดตั้งป้อมปืน Remote พร้อมปืนกล FN MAG 7.62mm ที่หลังคารถ กับเครื่องยิงลูกระเบิดควัน 6ท่อยิงได้
ตามข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ รถเกราะ PCSV จะติดตั้งระบบควบคุมและบังคับบัญชาที่ทำให้กำลังพลเข้าถึงระบบสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลในเครือข่าย Army Battlefield Internet(ABI) ของกองทัพสิงคโปร์ได้
ทำให้รถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV สามารถปฏิบัติการดำเนินกลยุทธ์ร่วมกับรถรบทหารราบล้อยาง Terrex 8x8 ของกองทัพบกสิงคโปร์อย่างบูรณาการได้

เป็นที่เชื่อว่ามีการจัดส่งรถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV 12คันให้กองทัพสิงคโปร์ในช่วงปี 2013-2014 สำหรับการทดสอบภายใน ทั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดการส่งมอบรถเพิ่มเติม
โครงการรถยนต์บรรทุกหุ้มเกราะ PCSV เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปี2012 เมื่อ Singapore Technologies Kinetics(ST Kinetics) แผนกระบบทางบกของบริษัท ST Engineering สิงคโปร์ ร่วมกับบริษัท Paramount แอฟริกาใต้ มีข้อตกลงร่วมในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของตนในสิงคโปร์และภูมิภาคนี้
ทั้งรถหุ้มเกราะล้อยาง Terrex 8x8 ของ ST Kinetics, รถรักษาความปลอดภัย Maverick 4x4, รถยนต์หุ้มเกราะป้องกันทุ่นระเบิด Matador และ Marauder 4x4 และรถรบหุ้มเกราะล้อยาง Mbombe 6x6 ของ Paramount ครับ