วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปรับปรุงรถถังหลัก Challenger 2 LEP อังกฤษจะมีกำหนดลงนามสัญญาในเดือนธันวาคมนี้

Challenger 2 LEP contracts due in December
Artist's impression of British Army Challenger 2 MBT upgraded by Rheinmetall through the LEP with turret traversed to the left and showing improvements to the turret including new commander's panoramic sighting system and situational awareness cameras.
Source: Rheinmetall Defence
http://www.janes.com/article/65468/challenger-2-lep-contracts-due-in-december

BAE Systems Land สหราชอาณาจักร ร่วมกับ General Dynamics Land Systems UK สหราชอาณาจักร และ Rheinmetall Defence เยอรมนี ได้ถูกรับเลือกสำหรับโครงการยืดอายุรถถังหลัก Challenger 2 Life Extension Programme(LEP) ขั้นการประเมิน Assessment Phase(AP) ซึ่งการลงนามสัญญาจะมีกำหนดในเดือนธันวาคม 2016 นี้
การปรับปรุง Challenger 2 LEP ตั้งเป้าในการเปลี่ยนระบบย่อยภายในพื้นที่ป้อมปืนที่ล้าสมัยซึ่งรวมถึงกล้องเล็งมีระบบรักษาการทรงตัวและคันบังคับของผู้บังคับการรถและพลยิง, อุปกรณ์ควบคุมปืน และคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิง จากนั้นจะติดตั้งจอแสดงผล ผบ.รถ, พลยิง และพลบรรจุใหม่

ผู้ที่เข้าแข่งขันรายอื่นในโครงการ Challenger 2 LEP มี CMI Defence เบลเยียม รวมกับ Ricardo อังกฤษ, Krauss-Maffei Wegmann เยอรมนี ร่วมกับ Pearson Engineering อังกฤษ, Lockheed Martin UK ร่วมกับ Elbit UK และ RUAG Defence สวิเซอร์แลนด์ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกในทีมรายอื่นๆด้วย
ภายใต้แผนเดิมจะมีการปรับปรุงรถถังหลัก Challenger 2 จำนวน 227คัน ให้เป็นมาตรฐาน LEP ในงบประมาณวงเงิน 250 million Pound($316 million) ที่เป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญของ ถ.หลัก Challenger 2 ที่ประจำการในสามกรมรถถังรวมกับรถสำหรับการฝึกและที่เก็บสำรองไว้
ภายใต้การปรับโครงสร้างล่าสุดของกองทัพบกสหราชอาณาจักร(British Army) จำนวนกรมรถถังหลัก Challenger 2 จะลดลงเหลือสองกรม ทำให้จำนวนรถที่จะทำการปรับปรุง 227คันควรจะถูกลดลงด้วย

สหราชอาณาจักรจะยุติหนึ่งในกำลังรถถังหลักที่มีขนาดเล็กที่สุดในยุโรป ขณะที่ชาติสมาชิกสำคัญใน NATO กำลังเพิ่มกำลังรถถังหลัก
ในท้ายของสองปีของแผน AP จะมีการเลือกผู้รับสัญญาหนึ่งรายไม่ใช่เพื่อการสาธิต, ผลิต และนำเข้าประจำการ(DMI: Demonstration, Manufacture and In-Service)
แต่จะเพื่อเป็นผู้มีอำนาจในการออกแบบ(Design Authority) สำหรับ Challenger 2 ที่จะปลดประจำการในปี 2035 ด้วย

นอกเหนือจากการเปลี่ยนระบบย่อยที่ล้าสมัยแล้ว Rheinmetall Defence ยังได้เสนอหลายทางเลือกในการเพิ่มขีดความสามารถที่เหนือกว่าโครงการ Challenger 2 LEP
ซึ่งจะรวมการวิศกรรมโครงสร้างป้อมปืนใหม่ด้วยระบบติดตั้งแบบ Modular ที่จะสามารถติดตั้งเกราะเสริมแบบใหม่ที่จะมีในอนาคตเป็นต้นครับ