วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อังกฤษลงนามจัดหาเรือฟริเกตชั้น Type 26 ชุดแรก 3ลำ

UK signs up for first three Type 26 frigates
The UK Ministry of Defence has signed a contract with BAE Systems for the Type 26 frigate programme's manufacture phase. Source: BAE Systems
http://www.janes.com/article/71974/uk-signs-up-for-first-three-type-26-frigates


บริษัท BAE Systems จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการสร้างเรือฟริเกตชั้น Type 26 ใหม่สำหรับกองทัพเรือสหราชอาณาจักร(Royal Navy) ภายหลังในเดือนกรกฎาคมนี้ หลังได้รับสัญญาจัดหาจากกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรวงเงิน 3.7 billion Pound สำหรับโครงการในขั้นการผลิต
การลงนามที่รอมายาวนานมีขึ้นเมื่อ 29 มิถุนายน สัญญาครอบคลุมการสร้างเรือฟริเกต Type 26 Batch 1 ชุดแรก 3ลำจากแผนที่วางไว้ 8ลำ สัญญาสำหรับเรือชุดที่สอง Batch 2 อีก 5ลำคาดว่าจะมีการเจรจาในช่วงต้นปี 2020s
พิธีการตัดเหล็กเรือฟริเกต Type 26 ลำแรกจะมีขึ้นที่อู่ต่อเรือ Govan ของ BAE Systems บนแม่น้ำ Clyde ภายหลังในเดือนนี้ Block เหล็กกล้านำร่องได้ถูกดำเนินการไปก่อนหน้าในเดือนมีนาคมปีนี้เพื่อการทดสอบในขั้นตอนทางวิศวกรรมและการวางแผน

เรือฟริเกตชั้น Type 26 Global Combat Ship จะถูกนำเข้าประจำการทดแทนเรือฟริเกตชั้น Type 23 รุ่นปราบเรือดำน้ำ(ASW: Anti-Submarine Warfare) 8ลำในช่วงกลางปี 2020s
เรือฟริเกตชั้น Type 26 มีระวางขับน้ำ 6,900tons ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเรือรบผิวน้ำที่มีการแพร่เสียงที่เงียบเพื่อสงครามปราบเรือดำน้ำ แต่ยังมีขีดความสามารถที่อำนวยต่อการปฏิบัติการภารกิจที่หลากหลายอื่นๆ
เดิมกองทัพเรืออังกฤษมีแผนที่จะนำเรือฟริเกตชั้น Type 26 รุ่นเอนกประสงค์เข้าประจำการอีก 5ลำ แต่แผนยุทธศาสตร์กลาโหมและความมั่นคงปี 2015(SDSR: Strategic Defence and Security Review) ได้ตัดงบประมาณโครงการในส่วนนี้ลง และแทนที่ด้วยการจัดหาเรือฟริเกตชั้น Type 31 GPFF(General Purpose Frigate) อย่างน้อย 5ลำที่มีขนาดเล็กกว่าและราคาถูกกว่าครับ