วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ญี่ปุ่นและเยอรมนีจะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีทางทหาร เช่นยานเกราะล้อยาง Komatsu 8x8 ใหม่

Japan and Germany to jointly develop military technologies
Collaboration is expected to take place on the new Komatsu 8x8 armoured personnel carrier. Source: Japanese MoD
http://www.janes.com/article/72540/japan-and-germany-to-jointly-develop-military-technologies


ญี่ปุ่นและเยอรมนีได้ลงนามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเพื่อความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารและวิทยาการรากฐาน ตามที่ Jane's ได้ทราบ
ข้อตกลงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสองประเทศได้ขาดการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารในยุคใหม่ และความร่วมมือด้านวิทยาการที่เกี่ยวข้องที่มีความอ่อนไหวมานาน ด้วยเหตุผลเหล่านี้นั้นทั้งสองประเทศจึงยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อตกลงฉบับใหม่นี้ต่อสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ

อย่างไรก็ตามโฆษกของ สำนักงานการจัดซื้อจัดจ้าง, เทคโนโลยี และการส่งกำลังบำรุง(ATLA: Acquisition, Technology and Logistics Agency) กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น ยืนยันกับ Jane's เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า
ข้อตกลงยุทโธปกรณ์กลาโหมและเทคโนโลยีญี่ปุ่น-เยอรมนีได้ลงนามไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ และนั้นทำให้สองประเทศกำลังสำรวจจุดมุ่งเน้นสำหรับความร่วมมือระหว่างกัน

เมื่อข้อกำหนดของความร่วมมือเสร็จสิ้นแล้ว หน่วยงานวิจัยทางทหารของญี่ปุ่นและเยอรมนีกำลังคาดว่าจะดำเนินโครงการพัฒนาร่วมกัน ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายอุตสาหกรรมความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
"(ญี่ปุ่นและเยอรมนี) กำลังพิจารณาความเป็นได้ทุกรูปแบบสำหรับความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์กลาโหมและเทคโนโลยี ยังไม่การกำหนดเฉพาะใดๆตอนนี้" โฆษก ATLA ญี่ปุ่นกล่าว

กระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐเยอรมนีได้รับการติดต่อสำหรับการตอบสนอนในเรื่องนี้ แต่ตามเวลาที่เผยแพร่นี้ยังไม่มีการตอบกลับมา
Jane's เข้าใจว่าข้อตกลงกลาโหมได้ถูกลงนามที่ Berlin โดยตัวแทนของจากกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ เป็นที่เข้าใจว่าทั้งสองประเทศจะมองไปยังการใช้ข้อตกลงในกรอบความร่วมสำหรับการพัฒนาระบบภาคพื้นดินร่วมกัน

โดยเฉพาะการพัฒนาระบบเครื่องยนต์สำหรับยานยนต์ทางทหาร ที่รวมถึงยานเกราะล้อยางลำเลียงพล(APC: Armoured Personnel Carrier) 8x8 แบบใหม่ที่กำลังพัฒนาโดยบริษัท Komatsu ญี่ปุ่น
ซึ่งเข้าใจว่ายานเกราะล้อยาง Kamatsu 8x8 แบบใหม่จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนยานเกราะล้อยางลำเลียงพล Type 96 8x8 APC ของ Komatsu เช่นกัน ที่ประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น(JGSDF: Japan Ground Self-Defense Force) ครับ