วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ออสเตรียจะปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon ในปี 2020

Austria to retire Eurofighter Typhoons from 2020
Austria is to phase out its fleet of 15 Tranche 1 Eurofighter Typhoons from 2020, amid a deepening row with the four-nation consortium over the cost and capability of its aircraft.(www.bundesheer.at)
https://www.flightglobal.com/news/articles/austria-to-retire-eurofighter-typhoons-from-2020-439130/

ออสเตรียมีแผนที่จะปลดประจำการเครื่องบินขับไล่ Eurofighter Typhoon Tranche 1 ทั้ง 15เครื่อง ท่ามกลางรอยร้าวลึกกับกลุ่มผู้ผลิตและใช้งานหลักสี่ประเทศ จากค่าใช้จ่ายและขีดความสามารถของตัวเครื่อง
เดือนกุมภาพันธ์รัฐบาล Vienna ได้เริ่มกระบวนการทางกฎหมายฟ้องร้องบริษัท Airbus Defence & Space และ Eurofighter ในข้อกล่าวหาฉ้อโกงและหลอกหลวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องบินขับไล่ Typhoon ของกองทัพอากาศออสเตรียวงเงิน 2 billion Euros($2.28 billion) ในปี 2003
ทาง Airbus และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ แต่การตั้งใจที่จะออกจากการใช้ปฏิบัติการของเครื่อง Eurofighter ในสิ้นทศวรรษนี้เผยให้เห็นถึงความไม่พอใจที่ร้าวลึกของรัฐบาลออสเตรียต่อเครื่อง Typhoon (http://aagth1.blogspot.com/2017/02/airbus-eurofighter-typhoon.html)

กระทรวงกลาโหมออสเตรียอธิบายถึงเครื่องขับไล่ Typhoon Tranch 1 ซึ่งกองทัพอากาศออสเตรียได้รับมอบในช่วงปี 2005-2008 ว่าเป็นการครอบครอง "อุปกรณ์ที่มีความจำกัดและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนอย่างมีนัยสำคัญ"
การคงฝูงบิน Typhoon ทั้ง 15เครื่องไว้สำหรับ 30ปีข้างหน้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 4.4-5.1 billion Euros($5-5.8 billion) ตัวเลขที่ตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบแนะนำให้ฝูงบินมีการเปลี่ยนแบบเครื่องที่จะลดค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ลง 100 million-2 billion Euros ในช่วงเวลาถึงปี 2049
ปัจจุบันออสเตรียได้ดำเนินการภารกิจตรวจตราทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่ Typhoon 15เครื่อง เช่นเดียกับเครื่องบินฝึกไอพ่น Saab 105Ö ทั้ง17เครื่องที่มีอายุการใช้งมานาน ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดหาเครื่องใหม่มาทดแทนในปี 2020

เส้นทางตรงสู่วันปลดประจำการ รัฐบาลออสเตรียจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นฝูงบินที่มีเครื่องบินแบบเดียวประกอบด้วยเครื่องบินที่นั่งเดียว 15เครื่อง และเครื่องบินสองที่นั่ง 3เครื่อง
รัฐมนตรีกลาโหมออสเตรีย Hans Peter Doskozil กล่าวว่า "บรรดาผู้ที่กล่าวว่าใช่ต่อความเป็นกลางและอธิปไตยของออสเตรียยังต้องกล่าวว่าใช่กับเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงสมรรถนะสูงยุคใหม่ที่สามารถปฏิบัติการได้ตลอดทุกเวลา
ในเวลาเดียวกัน เราจำเป็นต้องได้รับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Eurofighter ภายใต้การควบคุมและลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มหาศาลของมัน ในผลประโยชน์ของผู้เสียภาษีและยังเกี่ยวข้องกับเหล่าทัพอื่นๆในกองทัพด้วย"

ออสเตรียได้ตัดสินใจเรื่องนี้จากพื้นฐานรายงานที่จัดทำโดยคณะกรรมการพิเศษที่จัดตั้งขึ้นในเดือนมีนาคมที่นำโดยผู้บัญชาการทหารอากาศออสเตรีย พลอากาศจัตวา Karl Gruber
รายงานยังได้รวมถึงความต้องการของกองทัพอากาศออสเตรียในการจัดหาเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงที่สามารถปฏิบัติการตลอด 24ชั่วโมง ติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถี และมีระบบป้องกันตนเองขั้นก้าวหน้า
เครื่องบินขับไล่ใหม่ควรจะจัดหาในแบบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลและเป็นได้ทั้งรูปแบบการซื้อหรือการเช่า คณะกรรรมการอิสระยังได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนตัวอากาศยานและขั้นตอนการจัดหาด้วย

จาก 19ทางเลือกที่ได้รับการวิเคราะห์โดยคณะกรรมการ หนึ่งในนั้นคือการปรับปรุงฝูงบินเครื่องบินขับไล่ Typhoon ที่มีอยู่ปัจจุบัน 15เครื่อง และจัดหาเครื่องรุ่นสองที่นั่งมือสองอีก 3เครื่อง
"อย่างไรก็ตามการคงการปฏิบัติการของฝูงบิน Typhoon ออสเตรียที่ยังมีอยู่ จะมีผลเกี่ยวเนื่องด้านความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่ยากต่อการกำหนดจำนวนวงเงินในปัจจุบัน ฉะนั้นมันจึงดูเหมือนว่านั่นจะไม่มีการประจำการระบบ Eurofighter Typhoon Tranche 1 ในอนาคต"
พลอากาศจัตวา Gruber กล่าว การทดแทนของเครื่องรุ่น Tranche 1 ไม่ได้เป็นอย่างทีละน้อย จากตัวอย่างของชาติหุ้นส่วนกลุ่มผู้ใช้งานหลักคือ เยอรมนี, อิตาลี, สเปน และสหราชอาณาจักร

Eurofighter ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อรายละเอียดในรายงานของออสเตรียแม้จะกล่าวว่า "นี่เป็นการหารือการจัดหาทางกลาโหมของออสเตรีย และมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะให้ความเห็น อย่างไรก็ตาม Eurofighter ทำงานได้ดีมากกับลูกค้าอื่นๆทุกราย"
เช่นเดียวกับ Saab 105Ö ที่ยังคงใช้ในภารกิจฝึกบิน รายงานจะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่กองทัพอากาศออสเตรียจะจัดหาเครื่องบินฝึกแบบใหม่ทดแทนเครื่องบินฝึกใบพัด Turboprop แบบ Pilatus PC-7 ในเวลาเดียวกันด้วย
ถ้าเครื่องบินฝึกใบพัด PC-7 ถูกปลดประจำการลง ในระยะสั้นจะมีการมองหาเครื่องบินฝึกจากหุ้นส่วนในยุโรปเป็นการชั่วคราว ในระยะยาวกองทัพอากาศออสเตรียจะปรับปรุงเครื่องฝึกจำลองและจัดหาเครื่องบินฝึกประสิทธิภาพสูงมาทดแทน แต่ยังไม่ระบุว่าจะเป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นหรือเครื่องบินฝึกใบพัดครับ