วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กองทัพเรืออังกฤษจะปลดประจำการอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Harpoon ในสิ้นปี 2018

UK to retire GWS 60 Harpoon at end of 2018
The GWS60/Harpoon system is fitted to the RN's 13 Type 23 frigates. Shown here is a High Seas Firing from HMS Argyll. Source: UK Ministry of Defence
http://www.janes.com/article/65445/uk-to-retire-gws-60-harpoon-at-end-of-2018

สหราชอาณาจักรจะปลดประจำการอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ GWS 60/Harpoon Block 1C จากกองทัพเรือสหราชอาณาจักร(Royal Navy)ในสิ้นปี 2018 โดยไม่มีการจัดหาระบบอื่นทดแทน
การปลดประจำการอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon จะทำให้เรือรบของกองทัพเรืออังกฤษไม่มีอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นขนาดหนักอีกต่อไป ทำให้เกิดช่องว่างด้านขีดความสามารถสงครามต่อต้านเรือผิวน้ำระยะเกินเส้นขอบฟ้า
นอกจากนี้อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Sea Skua ที่ทำการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ก็จะปลดประจำการ(OSD: Out of Service) ในสิ้นเดือนมีนาคมปี 2017
ทำให้กองทัพเรืออังกฤษจะปราศจากอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเป้าหมายภาคพื้นดินใดๆเป็นระยะเวลาราวสองปีก่อนที่จะมีการนำอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำขนาดเบา Sea Venom/ANL ที่ติดตั้งกับเฮลิคอปเตอร์ Wildcat HMA.2 เข้าประจำการในปลายปี 2020

Harpoon Block 1C เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีระบบขับเคลื่อน Turbojet ทำการบินเรี่ยดผิวน้ำซึ่งทำงานโดยอัตโนมัติหลังการยิง มีความเร็วเดินทาง 0.9Mach พิสัยการยิงไกลสุด 130km
เมื่อทำการยิงจรวดจะทำการบินมุ่งไปยังทิศทางของเป้าหมายที่ตั้งค่าไว้ด้วยการนำร่องจากแรงเฉื่อย ก่อนจะใช้ระบบค้นหา Active Radar ความถี่ J-band ที่หัวจรวดค้นหาและกำหนดเป้าหมายในพื้นที่
Harpoon ยังสามารถกำหนดเส้นทางการบินได้หลายเส้นทางก่อนทำการยิงโดยใช้ระบบบังคับการควบคุมการยิงบนเรือแบบ AN/SWG-1A บนเรือ
ดั้งเดิมอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon ถูกพัฒนาบริษัท McDonnell Douglas สหรัฐฯ ซึ่งต่อมาถูกควบรวมกิจการโดยบริษัท Boeing สหรัฐฯในปัจจุบัน

ระบบ GWS 60 Harpoon ถูกจัดหาตามการแข่งขันในปี 1984 ตรงตามความต้องการของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรที่กำหนดใน Staff Requirement (Sea) 6548
สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น(SSGW) รุ่นที่สอง ที่จะติดตั้งบนเรือฟริเกต Type 22 batch 3 และเรือฟริเกต Type 23 ปัจจุบันระบบ Harpoon ถูกติดตั้งเรือฟริเกต Type 23 ทั้ง 13ลำ และเรือพิฆาต Type 45 3ลำจากทั้งหมด 6ลำ
ในกรณีหลังเรือพิฆาต HMS Daring, HMS Diamond และ HMS Duncan ทั้งหมดติดตั้งระบบอุปกรณ์ Harpoon ส่วนเกินที่ถอดจากเรือฟริเกต Type 22 Batch 3 ที่ปลดประจำการแล้วตอนนี้

ในเดือนกรกฎาคม 2014 ฝ่ายยุทโธปกรณ์และการสนับสนุนกลาโหม(DE&S: Defence Equipment and Support) ได้ร้องขอสำหรับการสนับสนุนการประจำการ GWS60 และการออกแบบหลังประจำการที่ยืนยันแผนการปลดประจำการ Harpoon ในปี 2018
ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่มีงบประมาณสำหรับโครงการจัดหาระบบทดแทน Harpoon แต่อย่างใดครับ