วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Airbus Helicopters ได้รับสัญญาจัดหาเฮลิคอปเตอร์ H145M จากเซอร์เบีย

Contract with Airbus Helicopters
Following the identified areas of cooperation in High Level Memorandum of Understanding signed between the Government of the Republic of Serbia and Airbus Group in October this year,
Contract for procurement of nine H145M helicopters, associated services and industrial cooperation was signed between Airbus Helicopters and Ministry of Defence and Ministry of Interior of Republic of Serbia.
http://www.mod.gov.rs/eng/10470/ugovor-za-nabavku-helikoptera-sa-airbus-helicopters-10470

H145M Royal Thai Navy in Germany (http://www.airbushelicopters.com)

ตามประกาศวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมารัฐบาลเซอร์เบียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระดับสูงกับกลุ่มบริษัท Airbus Group เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีตัวแทนในพิธีคือรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เบีย Zoran Djordjevic, ทูตฝรั่งเศสประจำเซอร์เบีย Christine Moro และทูตเยอรมนีประจำเซอร์เบีย Axel Dittmann
ซึ่งรวมถึงการลงนามสัญญากับบริษัท Airbus Helicopters ในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์เอนกประสงค์ทางทหารแบบ H145M(EC645 T2 เดิม) จำนวน 9เครื่อง
โดยสัญญาระหว่างกระทรวงกลาโหมเซอร์เบียและกระทรวงมหาดไทยเซอร์เบียกับ Airbus Helicopters แบ่งเป็น H145M สำหรับกองทัพอากาศเซอร์เบีย และตำรวจเซอร์เบีย

สัญญาการจัดหา H145M ทั้ง 9เครื่องของเซอร์เบียประกอบไปด้วยระบบอุปกรณ์สำหรับเฮลิคอปเตอร์รุ่นล่าสุด รองรับตามความต้องการภารกิจ
ทั้งการลำเลียง, ค้นหาและกู้ภัย, การรบ, การส่งกลับทางสายแพทย์, การตรวจการณ์ และการรักษาความปลอดภัย
การสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง ทั้งอะไหล่, เครื่องมือ และเอกสาร การถ่ายทอด Technology การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ซึ่งจะดำเนินการที่โรงงานอากาศยาน Moma Stanojlovic ในเซอร์เบีย
รวมถึงการสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาและโรงงานอากาศยานของเซอร์เบียในการตรวจสอบคุณภาพ การรับรอง และการแสวงหาโอกาสในอุตสาหกรรมความมั่นคงของเซอร์เบีย

H145M เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทางทหารซึ่งมีใช้งานในกองทัพอากาศเยอรมนี(Luftwaffe) เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ KSK เยอรมนี
โดยลูกค้าส่งออกต่างประเทศรายแรกของ ฮ.H145M คือกองทัพเรือไทยจำนวน ๕เครื่องซึ่งได้รับมอบเข้าประจำการใน ฝูงบิน๒๐๒ กองบิน๒ กองการบินทหารเรือ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีเซอร์เบียเป็นลูกค้าส่งออกรายล่าสุด
เป็นที่เข้าใจว่ากองทัพอากาศเซอร์เบียและตำรวจเซอร์เบียน่าจะนำ H145M ทั้ง 9เครื่องทดแทนเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ/โจมตีเบา Gazelle ที่ผลิตภายใต้สิทธิบัตรโดย SOKO ตั้งแต่สมัยอดีตยูโกสลาเวียซึ่งประจำการมานานตั้งแต่ปี 1970s-1980s แล้วครับ