วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตุรกีจะปรับปรุงเรือดำน้ำ Agosta 90B กองทัพเรือปากีสถาน

Turkey's STM Wins Modernization Of Pakistani Agosta 90B Submarine Contract Beating DCNS
Pakistani Agosta 90B submarine (Image: Dawn)
http://www.defenseworld.net/news/16414/Turkey_s_STM_Wins_Modernization_Of_Pakistani_Agosta_90B_Submarine_Contract_Beating_DCNS

บริษัท STM ตุรกีได้รับเลือกเป็นผู้ชนะในโครงการปรับปรุงครึ่งอายุของเรือดำน้ำแบบ Agosta 90B ของกองทัพเรือปากีสถาน โดย STM ตุรกีสามารถเอาชนะบริษัท DCNS ฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบและสร้างเรือชั้นนี้ได้ นับเป็นการส่งออกด้านวิศวกรรมเรือดำน้ำครั้งแรกของตุรกีต่อปากีสถาน
สัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ระหว่าง STM ตุรกีและกระทรวงการผลิตทางกลาโหมปากีสถานที่ Rawalpindi ครอบคลุมการปรับปรุงเรือดำน้ำ 3ลำ โดยมีการยืนยันการปรับปรุงแล้ว 1ลำ และจะปรับปรุงเพิ่มเติมอีก 2ลำ ตามตัวเลือกพื้นฐาน
ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงเรือดำน้ำ Agosta 90B ทาง STM ตุรกีได้เข้าร่วมขั้นตอนการประเมินค่ากับอู่ต่อเรือ DCNS ฝรั่งเศสซึ่งรับหน้าที่ออกแบบและดำเนินการผลิตสำหรับเรือดำน้ำดังกล่าวในข้างต้น
หลังจากขั้นตอนการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน STM ตรุกีได้รับเลือกให้เป็นผู้รับสัญญาหลักจากปากีสถานเนื่องจากมีความเหนือกว่าคู่แข่งในทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์
โดยการปรับปรุงเรือจะดำเนินการในอู่ต่อเรือ Karachi Shipyard and Engineering Works(KSEW) ปากีสถาน ซึ่งเรือดำน้ำลำแรกจะปรับปรุงเสร็จส่งมอบได้ภายในระยะเวลา 4-5เดือน ส่วนเรือดำน้ำลำที่เหลือคาดว่าเสร็จสิ้นการปรับปรุงใน 1ปี ระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุงเรือแต่ละลำ

STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. ตุรกีถูกจัดตั้งขึ้นในปี 1991 โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริหารอุตสาหกรรมความมั่นคงของตรุกี
เพื่อดำเนินการจัดหาระบบทางวิศวกรรม, การสนับสนุนทางเทคนิค, การบริหารจัดการโครงการ, การส่งมอบวิทยาการ และการบริการสนับสนุนการจัดส่งให้กับกองทัพตุรกีและสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่ออุตสาหกรรมความมั่นคง(Undersecretariat for Defense Industries: SSM) ตุรกี
ปัจจุบันกองทัพเรือปากีสถานมีเรือดำน้ำแบบ Agosta 90B หรือเรือดำน้ำชั้น Khalid ประจำการ 3ลำคือ S137 PNS Khalid ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสประจำการเมื่อปี 1999 และ S138 PNS Saad และ S139 PNS Hamza ซึ่งสร้างที่อู่ต่อเรือ Karachi ปากีสถาน ประจำการเมื่อปี 2003 และปี 2008
ทั้งนี้ล่าสุดกองทัพเรือปากีสถานมีแผนจัดหาเรือดำน้ำแบบ S20 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน(รุ่นส่งออกมีพื้นฐานจากเรือดำน้ำชั้น Type 039A NATO กำหนดรหัส "Yuan") จำนวน 8ลำ วงเงินราว $5 billion ซึ่ง 4ลำจะดำเนินการสร้างในปากีสถาน พร้อมกับที่จะสร้างในจีน 4ลำ
อีกทั้งยังวางแผนจะเริ่มโครงการสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ออกแบบและสร้างภายในปากีสถานเองช่วงราวปี 2017-2020 ด้วยครับ