วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กองทัพเรือไทยจัดหา Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำ Mk 54 สหรัฐฯ

DDG-80 USS Roosevelt launches a Mk 54 torpedo.(wikipedia.org)

Raytheon awarded US Navy MK 54 torpedo contract
http://raytheon.mediaroom.com/2016-08-29-Raytheon-awarded-US-Navy-MK-54-torpedo-contract

บริษัท Raytheon สหรัฐฯได้ประกาศข่าวการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ล่าสุดของตนคือสัญญาการจัดหา Torpedo เบาปราบเรือดำน้ำแบบ Mk 54 Mod 0 วงเงิน $37,723,774
ทั้งชุดลูก Torpedo, ส่วนประกอบ Torpedo, ถังเชื้อเพลิง Torpedo สำหรับการฝึก, อะไหล่, วัสดุที่เกี่ยวข้อง, การสนับสนุนทางวิศวกรรม และการซ่อมบำรุง
โดยเป็นการจัดซื้อแบบ FMS(Foreign Military Sales) รวมกับที่กองทัพเรือสหรัฐฯเองสั่งจัดหากับ Raytheon วงเงิน $448,737,790 แบ่งเป็นส่วนที่กองทัพสหรัฐฯจัดหาร้อยละ๙๘ และที่กองทัพเรือไทยสั่งจัดหาร้อยละ๒

SH-60B Royal Thai Navy carrying a Mark 46 lightweight torpedo(training torpedo) at Guardian Sea 2016
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ
https://www.facebook.com/prthainavy/posts/1181776695207018

Mk 54 Mod 0 เป็นระบบTorpedo เบาปราบเรือดำน้ำขนาด 324mm แบบใหม่ที่กองทัพเรือสหรัฐฯนำเข้าประจำการมาตั้งแต่ปี 2004 เพื่อทดแทนระบบเก่าอย่าง Mk 46 และ Mk 50 โดยมีการส่งออกให้หลายประเทศเช่น กองทัพเรือออสเตรเลีย และกองทัพเรืออินเดีย เป็นต้น
ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ากองทัพเรือไทยสั่งจัดซื้อ มาจำนวนกี่นัด โดย Mk 54 สามารถทำการยิงได้แท่นยิง Torpedo เบาที่ติดตั้งบนเรือรบผิวน้ำอย่างแท่นยิงแฝดสาม Mk 32 ที่ติดบนเรือรบที่มีขีดความสามารถในการปราบเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยหลายชุด
หรือเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำอย่าง ฮ.ปด.๑ SH-60B ที่สามารถติดตั้ง Torpedo เบาแบบ Mk 46 ได้ หรือติดกับจรวด  RUM-139 VL-ASROC ยิงจากแท่นยิงแนวดิ่ง Mk 41 VLS โดย Mk 54 Torpedo มีระยะยิงไกลสุดประมาณ 15km ที่ความเร็วสูงสุดมากกว่า 40knots ครับ