วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Elbit Systems อิสราเอลปรับปรุงรถถังหลัก M60A3 กองทัพบกไทย

Royal Thai Army's M60A3 Main Battle Tank Modernization M60A3 Main Battle Tank Modernization 17th Cavalry Squadron, King's Guard /1st Cavalry Regiment, King's Guard / 2nd Cavalry Division, King's Guard / Royal Thai Army

Royal Thai Army's M60A3 Main Battle Tank Modernization Gunner Station and Tank Commander Station


Royal Thai Army's M60A3 Main Battle Tank Modernization Test Firing Range

จากที่เคยได้รายงานจากภาพที่เผยแพร่เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า กองทัพบกไทยมีการปรับปรุงรถถังหลัก M60A3 โดยการดำเนินการจากบริษัทอิสรเอล(น่าจะมี Israel Military Industries หรือ IMI กับ Elbit System) อย่างน้อย ๑คันนั้น
ล่าสุดจากภาพวีดิทัศน์ในข้างต้น บริษัท Elbit Systems Land and C4I ได้ร่วมกับกองทัพบกไทยดำเนินการปรับปรุงรถถังหลัก M60A3 ของ กองพันทหารม้าที่๑๗ รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่๒ รักษาพระองค์
ประกอบไปด้วยปืนใหญ่รถถังใหม่ที่น่าจะยังคงเป็นขนาด 105mm ที่มีพื้นฐานจากปืนใหญ่รถถัง M68(L7) ที่อิสราเอลได้สิทธิบัตรการผลิตในประเทศ และติดตั้งกล้องเล็งและระบบควบคุมการยิงภายในรถใหม่
ดำเนินการทดสอบการเคลื่อนที่ของรถและการยิงทั้งกลางวันและกลางคืนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการทดสอบเป็นไปด้วยดีคือรถถังหลัก M60A3 ที่ปรับปรุงใหม่มีความแม่นยำในการยิงสูงขึ้น
แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับว่ากองทัพบกไทยมีรายละเอียดการดำเนินโครงการอย่างไร เช่น จะปรับปรุงรถถังหลัก M60A3 เพื่อเป็นระบบทดสอบประเมินค่าอย่างน้อย ๕คัน(หนึ่งหมวดรถถัง) ขึ้นไปหรือไม่
หรือจะปรับปรุงรถถังหลัก M60A3 ที่มีทั้งหมดใน กองพันทหารม้าที่๕ รักษาพระองค์ และ กองพันทหารม้าที่๑๗ รักษาพระองค์ อาจจะรวมถึงรถถังหลัก M60A1 ใน กองพันทหารม้าที่๒๐ รักษาพระองค์ ให้ครบทั้ง พล.ม.๒ รอ. หรือไม่ครับ