วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ภาพเปิดเผยจีนทำการทดสอบบินเครื่องบินขับไล่ FC-31 ต้นแบบเครื่องที่สองChina’s second FC-31 takes flight
Chinese defence websites have published footage of what is apparently the second AVIC FC-31 Gyrfalcon fighter aircraft.
https://www.flightglobal.com/news/articles/chinas-second-fc-31-takes-flight-432720/

ภาพถ่ายที่เผยแพร่ใน Website จีนเปิดเผยถึงการทดสอบบินของเครื่องบินขับไล่ FC-31 Gyrfalcon เครื่องต้นแบบเครื่องที่สอง หรือ J-31 ซึ่งพัฒนาโดย Shenyang Aircraft Corporation ในเครือกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยานจีน AVIC
ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินขับไล่ต้นแบบ FC-31 เครื่องที่สองนี้มีความเปลี่ยนแปลงในส่วนรูปแบบปีก แพนหางระดับและแพนหางดิ่งคู่ที่ตัดเป็นหลี่ยมมุม ซึ่งมีภาพเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลอง FC-31 ต้นแบบเครื่องแรกและเครื่องที่สอง


รวมถึงเครื่องยนต์ที่เดิมเครื่องบินขับไล่ FC-31 ต้นแบบเครื่องแรกที่เคยแสดงการบินสาธิตในงาน Zhuhai Airshow 2014 ที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่น Turbofan แบบ Klimov R-93 รัสเซียสองเครื่อง
ซึ่งเครื่องยนต์ R-93 นี้ถูกติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์เดี่ยว JF-17 หรือ FC-1 ที่เป็นงานพัฒนาร่วมระหว่าง Chengdu จีนและ Pakistan Aeronautical Complex ปากีสถาน
โดยเครื่องยนต์ดังกล่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์ไอพ่น Turbofan แบบ Guizhou WS-13 จีนที่จะมาใช้แทน ย.รัสเซียทั้ง JF-17 และ FC-31 (จะเห็นได้ว่าภาพการบินของ FC-31 เครื่องที่สองไม่มีควันดำปรากฎแล้ว)


อย่างไรก็ตามสถานะของโครงการพัฒนา Shenyang FC-31 นั้นยังไมีความชัดเจน โดยในงาน Zhuhai Airshow 2016 ล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ไม่ได้มีการแสดงการบินของ FC-31 แต่อย่างใด
โดยมีการจัดแสดงแบบจำลองขนาดใหญ่และห้องนักบินแสดงแนวคิดระบบ Avionic ขั้นก้าวหน้าซึ่งประกอบไปด้วยก้านควบคุม จอภาพตรงหน้า Heads Up Display และจอแสดงผลเอนกประสงค์แบบสัมผัสขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งทาง AVIC จีนไม่มีความเห็นต่อ FC-31 ออกมาครับ