วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

สวีเดนสั่งจัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS 15 รุ่นใหม่จาก SAAB และเปิดเผยแผนงาน

FMV orders new anti-ship missile for Swedish armed forces
Saab has released this image showing a load out of four representative new anti-ship missiles, being developed by the company for the Swedish Air Force and Swedish Navy, mounted on the pylons of a Gripen E multirole fighter. Source: Saab
http://www.janes.com/article/69379/fmv-orders-new-anti-ship-missile-for-swedish-armed-forces

Saab Dynamics สวีเดนได้รับสัญญาจัดหาวงเงิน 3.2 billion Swedish Krona($358.5 million) จากสำนักงานยุทธภัณฑ์กลาโหมสวีเดน(FMV)
สำหรับการพัฒนาและการผลิตอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS15 รุ่นใหม่ที่จะติดตั้งกับเรือคอร์เวตชั้น Visby กองทัพเรือสวีเดน และเครื่องบินขับไล่ JAS-39E Gripen-E กองทัพอากาศสวีเดน
สัญญาที่ลงนามเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมายังรวมถึงจัดงบประมาณในการดำรงสภาพอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำยิงจากเรือผิวน้ำ RBS 15 Mk II และอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS 15F ที่มีอยู่ไปจนถึงสิ้นอายุการใช้งานด้วย

ระบบอาวุธปล่อยนำวิถีใหม่ที่ถูกเพิ่มระยะยิงนี้จะถูกผลิตทั้งรุ่นยิงจากเรือผิวน้ำและยิงจากอากาศยานที่จะปรากฎในรูปแบบการพัฒนาสถาปัตยกรรมใหม่ของอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS15 Mk 3 ที่มีอยู่
ทั้งการขยายการเปลี่ยนแปลงวิทยาการในส่วนโครงสร้างตัวจรวด, ชุดนำร่อง, ขั้นตอนการทำงานในตัวระบบ และระบบค้นหา Active Radar ย่านความถี่ Ku-band
Saab จะยังยกระดับวัสดุผสมและส่วนประกอบที่ยังไม่ระบุอื่นๆเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มระยะยิง ตามที่ Görgen Johannsen หัวหน้าฝ่ายธุรกิจบริษัท Saab Dynamics กล่าวกับ Jane's

Saab ยังไม่ได้กำหนดการเรียกแบบอย่างเป็นทางการสำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี RBS15 ใหม่นี้ แม้ว่าทาง FMV จะกำหนดการเรียบแบบเป็นการอ้างอิงภายในสำหรับรุ่นยิงจากเรือน้ำว่า Rb 15 Mk 3+ และรุ่นยิงจากอากาศยานว่า RB 15 F-ER(Extended Range)
Saab ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ Diehl Defence เยอรมนีซึ่งจะกลับมามีบทบาทในโครงการ RBS15 Mk 3 ในการจัดหาระบบย่อยและดำเนินประกอบและบูรณาการในขั้นสุดท้าย
Johannsen กล่าวว่าขณะอาวุธปล่อยนำวิถีใหม่นี้ยังเชื่อมโยงกับอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำตระกูล RBS 15 มันยังเป็นอาวุธปล่อยนำแบบใหม่ทั้งหมด

"แน่นอนเราได้สร้างบนประวัติศาสตร์ของเราเอง แต่ขีดความสามารถของอาวุธปล่อยนำวิถีนี้แตกต่างอย่างมากจาก RBS15 รุ่นก่อนหน้านี้ในแง่พิสัยยิงและขีดความสามารถระบบค้นหา...ใช่มันถูกพัฒนาจากสิ่งที่เราทำเสร็จไปก่อนหน้าแล้ว แต่นี่เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีใหม่
เราได้รับการถามในการเพิ่มขีดความสามารถทุกกาลอากาศและพัฒนาขยายระยะยิงให้มากขึ้น เมื่อคุณเห็นอาวุธปล่อยนำวิถีคุณจะเห็นได้ว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราได้ทำเสร็จไปก่อนแล้ว
แต่ลูกค้าจะได้วางความต้องการที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง ซึ่งทำให้การสร้างสิ่งนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง" Johannsen กล่าวครับ


Royal Thai Air Force Gripen C 701 Fighter Squadron with RB 15F Anti-Ship Missile and IRIS-T Air-to-Air Missile(https://www.facebook.com/RTAFpage/videos/1600942799935304/)

Saab reveals plans for next-generation RBS-15 anti-ship missile
http://www.janes.com/article/69412/saab-reveals-plans-for-next-generation-rbs-15-anti-ship-missile

ในงานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ Latin American Aerospace and Defence exposition 2017(LAAD 2017) ที่บราซิลเมื่อวันที่ 5 เมษายนนี้ Saab ยังได้เปิดตัวแผนการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ Robotsystem 15 รุ่นใหม่ที่ออกแบบใหม่จาก RBS15 Mk3 ด้วย
ทั้งนี้ปัจจุบันมี 7ประเทศทั่วโลกที่จัดหาอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS 15 ไปใช้งาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่กองทัพอากาศไทยได้จัดหาเครื่องบินขับไล่ บ.ข.๒๐ Gripen C/D พร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นต่อต้านเรือผิวน้ำ RBS 15F เช่นเดียวกับกองทัพอากาศสวีเดน
ซึ่งทั้งสวีเดนและไทยมีความจำเป็นเด่นชัดสำหรับการมีอากาศยานใช้งานทางทะเลและอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการใช้อาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านเรือผิวน้ำได้ครับ