วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เครื่องบินขับไล่ยุคที่6รัสเซียจะติดอาวุธ Laser ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า Microwave และ Photonic Radar

Russia’s 6th-generation fighter jet to get lasers capable of burning missile homing heads
In addition to electromagnetic guns, the Russian sixth-generation fighter jet will also get guided electronic munitions
Yuri Smityuk/TASS
http://tass.com/defense/958026

เครื่องบินขับไล่ยุคที่6ของรัสเซียจะได้รับการติดตั้ง Laser ที่มีความสามารถทางกายภาพในการเผาอาวุธปล่อยนำวิถีข้าศึกที่หันหัวเข้ามา ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการบริหารอันดับที่หนึ่งของกลุ่มวิทยาการวิทยุ-ไฟฟ้า KRET นาย Vladimir Mikheyev กล่าวกับ TASS เมื่อ 27 กรกฎาคม
รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย Dmitry Rogozin กล่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2016 ว่า รัสเซียได้เริ่มงานพัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคที่6 แล้ว โดย KRET กำลังพัฒนาอุปกรณ์ประจำเครื่องและอาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินขับไล่ยุคอนาคตที่ตนริเริ่มเอง

"เราได้ติดตั้งระบบป้องกัน Laser กับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์แล้ว และตอนนี้เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาในขอบเขตของพลังงาน Laser ที่จะสามารถทำลายอาวุธปล่อยนำวิถีที่เข้าโจมตีทางกายได้
กล่าวอย่างคราวๆ เราจะสามารถเผาผลาญ 'ดวงตา' ของอาวุธปล่อยนำวิถีที่ 'มองมายังเรา' โดยธรรมชาติระบบเช่นนี้จะถูกติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6 เช่นเดียวกัน" ที่ปรึกษากล่าวเสริม

ปัจจุบัน KRET ได้ส่งมอบระบบป้องกันตัวอากาศยาน President-S ซึ่งประกอบด้วยสถานี Laser ของการต่อต้าน Elctro-Optical ด้วยการประสานระบบต่อต้านและพลุไฟ(Flare) President-S สามารถป้องกันอาวุธปล่อยนำวิถีข้าศึกได้หลายแบบให้หันหัวบินผ่านเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์
นอกจากปืนแม่เหล็กไฟฟ้า(Microwave Electromagnetic Gun) เครื่องบินขับไล่ยุคที่6 จะยังได้รับอมภัณฑ์ไฟฟ้านำวิถี(Guided Electronic Munition)ด้วย ตามที่ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการบริหารอันดับที่หนึ่งของ KRET กล่าว

เครื่องบินขับไล่ยุคที่6 จะมีรูปแบบหมู่บินที่มีอากาศยานมีคนขับ 1-2เครื่อง บินร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ(UAV: Unmanned Aerial Vehicle) 20-30เครื่องที่สามารถติดตั้งอาวุธแบบต่างๆได้
"Drone เครื่องหนึ่งในหมู่บินนั้นจะติดตั้งอาวุธคลื่น Microwave รวมถึงอาวุธไฟฟ้านำวิถี ขณะที่ Drone เครื่องอื่นจะติดตั้งระบบต่อต้านและทำลายวิทยุ-ไฟฟ้า และ UAV เครื่องที่สามจะติดกลุ่มอาวุธมาตรฐาน  ภารกิจเฉพาะแต่ละอย่างขึ้นกับอาวุธที่ติดตั้งแตกต่างกัน" เขากล่าว

ที่ปรึกษาของ KRET ไม่ได้ระบุรูปแบบของอมภัณฑ์ไฟฟ้านำวิถีหรือ mode การปฏิบัติงานของพวกมัน Mikheyev เคยกล่าวกับ TASS ก่อนหน้าว่า UAV ในรุ่นเครื่องบินขับยุคที่6นั้นจะติดตั้งปืนแม่แหล็กไฟฟ้า(Microwave Gun)
ตามที่เขาอธิบายในตอนนั้น ปืน Microwave จะรวมจุดและเปลี่ยนทิศทางการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความร้อนให้วัตถุ เช่น สายอากาศ และทำลายมันทางกายภาพ

ขนาดของหมู่บินอาจจะมีการปรับเมื่องานพัฒนาเครื่องต้นแบบจริงเริ่มขึ้น เครื่องบินขับไล่ยุคที่6 รุ่นไร้คนบังคับจะสามารถติดตั้งปืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือปืน Microwave นาย Mikheyev กล่าว
"การใช้อาวุธ Microwave เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเครื่องที่มีนักบินซึ่งจำเป็นต้องรักษาชีวิตของเขา แต่ถ้าเราพัฒนาระบบเพิ่มเติมในการปกป้องนักบินจาก Microwave ของเราเอง เราจะเสียพื้นที่และน้ำหนักของตัวเครื่องไปมาก นอกนี้แม้ระบบที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพอาจไร้ประสิทธิภาพได้"

เครื่องบินขับไล่ยุคที่6 นั้นจะถูกนำมาทดแทนเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 Sukhoi PAK FA T-50 ที่จะสามารถสร้างภาพ radar ของเครื่องบินข้าศึกและระบุประเภทและอาวุธของพวกมันได้โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของมนุษย์
KRET ได้พัฒนาระบบ Radar วิทยุ-Photonic สำหรับเครื่องบินรบยุคอนาคต บริษัทได้พร้อมสร้างต้นแบบทดลองและแบบจำลองเท่าของจริง ระบบ Radar ใหม่นี้จะมีความเหนือกว่า Radar ที่มีแบบใดๆทั้งพลังและระยะทำการ

"Radio-Photonic Radar จะมีการมองเห็นที่ไกลกว่า Radar ใดๆที่มีอยู่ตามที่เราคาด และเช่นที่เราแพร่คลื่นใส่ข้าศึกด้วยความถี่ระยะกว้างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน เราจะรู้ตำแหน่งพวกมันด้วยความแม่นยำสูงสุด และหลังจากขั้นตอนนี้เราจะได้รับภาพเกือบทั้งหมดของมันในมุมมองวิทยุ
นี่เป็นสิ่งสำคัญในการระบุประเภท(ของอากาศยาน) Computer ของเครื่องจะระบุวัตถุบินทันทีและอัตโนมัติ เช่น F-18 พร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีที่ติดมา" Mikheyev กล่าว

Radar ใหม่ยังมีขีดความสามารถที่ดีกว่าในการต่อต้านการถูกรบกวนสัญญาณ ด้วยแถบคลื่นความถี่สูงยิ่งและตัวรับสัญญาณ Dynamic Range มหาศาล มันยังมีความสามารถเพิ่มเติมภารกิจสงคราม Electronic การส่งข้อมูล และทำการสื่อสาร Mikheyev ย้ำว่า
เครื่องบินขับไล่ยุคที่6 จะยังได้รับ "ระบบกล้อง Multi-Spectral พลังสูง ทำงานได้หลายแบบทั้ง Laser, Infrared, Ultraviolet และแท้จริงในแถบ Optical ซึ่งอย่างไรก็ตามช่วง Spectrum มันเกินกว่าที่ตามมนุษย์จะมองเห็นได้" กล้อง Optic ใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Radio-Photonic Radar

KRET ได้พัฒนาต้นแบบทดลองของ Radio-Photonic Radar สำหรับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6 ทั้งต้นแบบตัวส่งสัญญาณ, ตัวรับสัญญาณ และตัวประมวลผลสัญญาณ การดำเนินการพัฒนาอุปกรณ์วิทยุไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6 โดยเฉพาะจานสัญญาณค้นหา Radio- Optical Photonic
"ทั้งตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณได้ถูกสร้างในพื้นฐานต้นแบบทดลองในฐานะส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนา การทำงานทั้งหมดนี้ดำเนินในที่ตั้ง เราปล่อยสัญญาณความถี่สูงยิ่ง มันสะท้อนกลับและเรารับ-ประมวลผลมันและได้ภาพ radar ของวัตถุ เราเห็นว่าเราจำเป็นต้องทำให้มันดีที่สุด"

"ตอนนี้แบบจำลองเต็มตัวของจานสัญญาณ Radio-Photonic Radar ได้ถูกพัฒนาขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งทำให้เราสามารถทดสอบคุณลักษณะของชุดต้นแบบ เราจะสามารถเข้าใจได้ว่าอะไรที่ Radar ควรเป็นในขนาดทรงเรขาคณิต และระยะและพลังอะไรที่ควรเป็น"
KRET ยังได้ทดสอบเทคโนโลยีของ Radar ใหม่ในส่วนประกอบเฉพาะ ทั้งตัวส่งสัญญาณ(Emitter), Photonic Crystal, ส่วนรับสัญญาณ(Receiver) และตัวสะท้อนสัญญาณ(Resonator)

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย Dmitry Rogozin ได้เข้าไปรับผิดชอบในส่วนกลาโหมโดยประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2016 เกี่ยวกับการเริ่มการทำงานของเครื่องบินขับไล่ยุคที่6
ตามที่หัวหน้าคณะกรรมการเพื่อโครงการอากาศยานทางทหารที่ United Aircraft Corporation(UAC) นาย Vladimir Mikhailov กล่าวกับ TASS เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว เครื่องบินขับไล่ยุคที่6 เครื่องต้นแบบของรัสเซียจะทำการบินครั้งแรกก่อนปี 2025

ในการให้สัมภาษณ์กับ TASS ก่อนหน้า ที่ปรึกษา KRET นาย Mikheyev กล่าวว่าเครื่องบินขับไล่ใหม่จะมีสองรุ่นแบบมีคนขับกับไร้คนขับ เครื่องบินขับไล่ใหม่จะปฏิบัติการเป็นหมู่บินนำโดยเครื่องมีคนขับ สามารถติดปืนแม่เหล็กไฟฟ้า บินด้วยความเร็วเหนือเสียง Hypersonic และบินไปอวกาศได้
เวลานี้ Mikheyev เสริมว่า รุ่น UAV จะมีความคล่องแคล่วในระดับที่เครื่องที่มีนักบินบังคับทำไม่ได้จากข้อจำกัดของมนุษย์ที่ทนรับมากเกินไปไม่ได้ เครื่องทั้งสองรุ่นจะสร้างบนพื้นฐานเหมือนกัน ต่างกันที่ระบบอาวุธ อุปกรณ์ และรูปร่างภายนอกครับ


Russian ultra-high frequency guns are now ‘the real thing,’ developer asserts
Electromagnetic weapons are to be installed on a remote-controlled configuration of the sixth generation fighter jet
Donat Sorokin/TASS
http://tass.com/defense/957945

ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Gun) ที่มีสามารถเผาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอาวุธได้กำลังถูกทดสอบโดยห้องทดลองของรัสเซีย โดยบริษัทวิทยุ-ไฟฟ้า KRET อย่างเดินหน้าไม่ถดถอย
ตามที่ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการบริหารอันดับที่หนึ่งของ KRET นาย Vladimir Mikheyev กล่าวกับ TASS ในการให้สัมภาษณ์

"อาวุธคลื่นความถี่สูงยิ่ง(UHF: Ultra-High Frequency) เป็นความจริง ห้องทดลองพวกเรากำลังดำเนินการทดสอบอย่างไม่หยุด ตัวอย่างเช่น เราอาจจะเผาอุปกรณ์ไฟฟ้าบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต้องการจะมากน้อยเท่าไร" เขากล่าว
Mikheyev ยังกล่าวว่ามีหลายประเทศได้กำลังทดสอบอาวุธแบบเดียวกันนี้อยู่ด้วย ดังนั้น KRET จึงยังคงทำงานกับระบบในการปกป้องจากอาวุธ UHF ของศัตรู

"อุปกรณ์รับสัญญาณอาจจะต้องติดตั้งด้วยตัวกั้นกรองพลังงานที่จะเข้ามา จากนั้นระบบตรวจจับจะรับเฉพาะข้อมูลและสัญญาณอื่นๆที่เป็นประโยชน์เท่านั้น
ระบบป้องกันเหล่านี้จะถูกนำไปปรับใช้กับ computer ซึ่งจะป้องกันศัตรูจากการระบุช่องโหว่ที่เป็นไปได้ในตัวกรอง เรากำลังดำเนินการในประเภทนี้และการวิจัยด้วย" Mikheyev กล่าว

อาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกนำไปติดตั้งกับป้องอาวุธแบบ Remote ที่จะปรับแต่งสำหรับใช้กับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6 ตามที่รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย Dmitry Rogozin กล่าวเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วว่า
งานพัฒนาสำหรับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)ลักษณะดังกล่าวได้กำลังดำเนินการอยู่แล้ว KRET กำลังพัฒนาอุปกรณ์ประจำเครื่องสำหรับเครื่องบินขับไล่ยุคที่6 และอาวุธปืนแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นความถี่สูงยิ่งที่ริเริ่มด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตามเครื่องบินขับไล่ยุคที่5 ของรัสเซียคือ Sukhoi PAK FA T-50 นั้นจะยังได้รับการติดตั้งปืนใหญ่อากาศ 9A1-4071K GSh-301 ขนาด 30x165mm อยู่เหมือนเครื่องบินขับไล่รัสเซียส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
โดยตั้งแต่ทำการบินครั้งแรกในปี 2010 มีการสร้างเครื่องต้นแบบ PAK FA T-50 แล้วประมาณ 9เครื่อง โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการบินขั้นสุดท้าย และการเปิดสายการผลิตเต็มอัตราและส่งมอบเครื่องชุดแรกให้กองทัพอากาศรัสเซีย 12เครื่องจะมีขึ้นในปี 2019 ครับ