วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560

SAAB สวีเดนเปิดตัวเรือดำน้ำชั้น A26 ใหม่สามรุ่นเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้า

SAAB A26 Submarines in three variants: A26 Pelagic, A26 Oceannic and A26 Oceanic(Extended Range)
Specification of Three Variants A26 Submarines
A26 Submarines can be fitted Vertical Launching System for Cruise Missiles include submarine-launched Raytheon UGM-109 Tomahawk

Submarine Seminar 2017, 31 August 2017
http://saab-seminar.creo.se/170831/submarine_seminar_2017

งานสัมมนา Submarine Seminar 2017 ที่จัดโดยบริษัท Saab Kockums แผนกผลิตภัณฑ์ทางเรือในเครือ Saab Group สวีเดน ได้มีการประกาศถึงการนำเสนอเรือดำน้ำชั้น A26 ใหม่ของบริษัท
ที่ล่าสุดได้แบ่งแบบแผนเรือเป็นสามรุ่นคือ เรือดำน้ำ A26 Pelagic, A26 Oceannic และ A26 Oceanic(Extended Range) สำหรับการทำการตลาดตามความต้องการของลูกค้านานาประเทศ

A26 Pelagic เป็นแบบแผนเรือดำน้ำรุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าเรือดำน้ำชั้น A26 แบบพื้นฐานที่ถูกสั่งจัดหาโดยกองทัพเรือสวีเดน(Royal Swedish Navy) ซึ่ง A26 Pelagic ถูกออกแบบมาสำหรับปฏิบัติในเขตทะเลน้ำตื้นที่แสงสามารถแสงส่องถึงพื้นทะเลได้(ความลึกไม่เกิน 200m)
โดยตัวเรือมีความยาวน้อยกว่า 50m ระวางขับน้ำที่ผิวน้ำ 1,000tons ระยะทำการที่ความเร็วลาดตระเวนโดยใช้ AIP มากกว่า 20วัน พิสัยทำการที่ความเร็ว 10knots ที่ 4,000nmi กำลังพลประจำเรือปกติ 17-25นาย

A26 Oceannic เป็นแบบแผนเรือดำน้ำรุ่นมาตรฐานเดียวกับเรือดำน้ำชั้น A26 ที่กำลังสร้างสำหรับกองทัพเรือสวีเดน ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับเป็นเรือดำน้ำเดินสมุทรที่ปฏิบัติการในมหาสมุทรได้ดี
โดยตัวเรือมีความยาว 65m ระวางขับน้ำที่ผิวน้ำ 2,000tons ระยะทำการที่ความเร็วลาดตระเวนโดยใช้ AIP มากกว่า 30วัน พิสัยทำการที่ความเร็ว 10knots ที่ 6,500nmi กำลังพลประจำเรือปกติ 17-35นาย

A26 Oceanic(Extended Range) เป็นแบบแผนเรือดำน้ำรุ่นขยายขนาดใหญ่กว่าเรือดำน้ำชั้น A26 ของกองทัพเรือสวีเดน ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับการปฏิบัติการในทะเลหลวงในระยะไกลเป็นเวลานาน
โดยตัวเรือมีความยาวมากว่า 80m ระวางขับน้ำที่ผิวน้ำมากว่า 3,000tons ระยะทำการที่ความเร็วลาดตระเวนโดยใช้ AIP มากกว่า 50วัน พิสัยทำการที่ความเร็ว 10knots ที่ 10,000nmi กำลังพลประจำเรือปกติ 20-50นาย

เรือดำน้ำ A26 ทั้งสามรุ่นได้รับการติดตั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซล-ไฟฟ้า พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบไม่ใช้อากาศ(AIP: Air-Independent Propulsion)แบบวัฏจักร Stirling
ซึ่ง Saab Kockums มีประสบการณ์ในการพัฒนาและติดตั้งใช้งานกับเรือดำน้ำของกองทัพเรือสวีเดนและลูกค้าต่างประเทศเช่นชั้น A19 Gotland และชั้น Södermanland และชั้น Archer กองทัพเรือสิงคโปร์(ชั้น A17 Västergötland เดิมที่ปรับปรุงใหม่)

เรือดำน้ำ A26 ทั้งสามรุ่นสามารถติดตั้งระบบอาวุธทางทะเล/อากาศ/พื้นดิน ได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแท่นยิงแนวดิ่ง VLS(Vertical Launching System) สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีร่อนอย่าง UGM-109 Tomahawk สหรัฐฯที่เปิดตัวในงาน IMDEX 2017 ที่สิงคโปร์เป็นครั้งแรก(http://aagth1.blogspot.com/2017/05/saab-a26-tomahawk.html)
เรือดำน้ำ A26 ทั้งสามรุ่นยังถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งสภาพภูมิอากาศในทะเลเขตร้อนและทะเลเขต Artic ด้วย

A26 เป็นเรือดำน้ำที่ยุคอนาคตที่ออกแบบในรูปแบบ Modular ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โดยใช้ Stealth Technology ล่าสุดที่ทำให้เรือมีความเงียบในการปฏิบัติการได้เป็นระยะเวลายาวนาน
พร้อมระบบสื่อสารทางยุทธวิธีขั้นก้าวหน้าแบบบูรณาการ A26 สามารถทำการติดต่อสื่อสารได้ทั้งกับทั้งกองทัพและหน่วยงานพลเรือน

A26 ยังเป็นเรือดำน้ำที่มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติการสูง ทั้งภารกิจการรักษาความปลอดภัยทางทะเล, ปฏิบัติการข่าวกรอง, การวางทุ่นระเบิดในทางลับและต่อต้านการวางทุ่นระเบิด,
การปฏิบัติการพิเศษซึ่ง A26 มีห้องพิเศษ-ช่องปล่อยพิเศษ(MMP: Multimission Portal) ที่หัวเรือรองรับการปฏิบัติการของนักประดาน้ำหน่วยปฏิบัติการพิเศษและยานใต้น้ำไร้คนขับ (UUV: Unmanned underwater vehicles) พร้อมระบบอาวุธ Torpedo 533mm และ 400mm และทุ่นระเบิด

Saab Kockums ได้รับสัญญาจาก FMV สำนักงานการจัดหายุทธภัณฑ์กลาโหมรัฐบาลสวีเดน เพื่อการจัดหาเรือดำน้ำชั้น A26 จำนวน 2ลำวงเงิน 7.6 billion Swedish Krona($929.5 million) สำหรับกองทัพเรือสวีเดนเข้าประจำการภายในปี 2022
สำหรับการส่งออกต่างประเทศ Saab ยังได้เสนอเรือดำน้ำ A26 ของตนในโครงการจัดหาเรือดำน้ำหลายประเทศเช่น โปแลนด์, เนเธอร์แลนด์ และอินเดียครับ