วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

จีนอาจจะกำลังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินที่ออกแบบเองลำแรก

China may be building first indigenous carrier
Airbus Defence and Space imagery shows an overview of Dalian shipyard in China. Source: CNES 2015, Distribution Airbus DS / 2015 IHS
http://www.janes.com/article/54833/china-may-be-building-first-indigenous-carrier

Jane's ได้รายงานข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมของ Airbus Defence and Space เหนืออู่ต่อเรือ Dalian ของจีนเมื่อวันที่ 22 กันยายนว่า มีความเป็นไปได้ที่จีนกำลังสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกที่ออกแบบเองอยู่
โดยบริเวณที่สงสัยว่ากำลังเป็นพื้นที่ก่อสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนนั้นเป็นอู่แห้งซึ่งมีขนาดใหญ่พอรองรับการปรับปรุงและซ่อมแซมเรือบรรทุกเครื่องบิน CV-16 Liaoning ได้
ซึ่งเดิมทีเรือ Liaoning คือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Admiral Kuznetsov ชื่อ Varyag ของอดีตสหภาพโซเวียตที่อยู่ในสภาพก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์
ที่ต่อมาจีนได้ซื้อต่อจากยูเครนและนำมาปรับปรุงด้วยตนเองเป็นเวลานานจนสามารถเข้าประจำการเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของกองทัพเรือปลดปล่อยประชาชนจีนได้

จากการประเมินภาพถ่ายดาวเทียมก่อนหน้านี้ในวันที่ 10 มีนาคม เปรียบเทียบกับภาพล่าสุดแสดงให้เห็นถึงสภาพการก่อสร้างตัวเรือที่มีความคืบหน้าไปมากในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา
โดยภาพถ่ายดาวเทียมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่อู่ต่อเรือ Dalian มีการปล่อยเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ออกจากอู่ และแสดงภาพเห็นถึงการนำชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้างจำนวนมากในอู่แห้งเดียวกันนี้
มีการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าจากการประเมินส่วนขนาดของหัวเรือเป็นไปได้ทีเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของจีนนี้อาจจะมีความยาวตัวเรือราว 270m เมื่อเสร็จสมบูรณ์
อย่างไรก็ตามขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของดาดฟ้าเรือด้านบนตัวเรือยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถจะระบุได้ชัดเจนว่านี่จะคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่อู่ Dalian กำหนดแบบว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน 001A จริงหรือไม่ครับ