วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

เรือบรรทุกเครื่องบิน CVN-78 USS Gerald R. Ford สหรัฐฯประสบความสำเร็จการทดลองเรือในทะเล

CVN-78 USS Gerald R. Ford underway on 8 April 2017(wikipedia.org)

Gerald R. Ford (CVN 78) departed Newport News Shipbuilding to embark on builder's sea trials Saturday, April 8. The trials represent the first time the carrier has gone underway using her own power.
Builder's sea trials provide an opportunity for shipbuilders, Ford's crew and U.S. Navy personnel to test systems, components and compartments at sea. The trials will include high-speed runs and a demonstration of the carrier's other capabilities.

Completes Successful Builder’s Sea Trials of Gerald R. Ford (CVN 78)
http://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/hii-completes-successful-builders-sea-trials-of-gerald-r-ford-cvn-78

วันที่ 14 เมษายน บริษัท Huntington Ingalls Industries สหรัฐและแผนกอู่ต่อเรือ Newport News Shipbuilding ของบริษัทได้ประกาศความสำเร็จในการเสร็จสิ้นการทดลองเรือในทะเลโดยผู้สร้างของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ CVN-78 USS Gerald R. Ford
โดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของชั้น Gerald R. Ford นี้ได้ออกเดินเรือเพื่อทดลองเรือในทะเลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน เพื่อทดสอบการทำงานระบบส่วนประกอบและแผนกต่างๆของเรือเป็นครั้งแรก รวมถึงการเดินเรือด้วยความเร็วสูงและทดสอบขีดความสามารถอื่นๆ

อู่เรือ Newport News shipbuilders ได้ทำงานร่วมกับ กำลังพลประจำเรือ USS Gerald R. Ford และกองบัญชาการระบบเรือทางทะเล(Naval Sea Systems Command) กองทัพเรือสหรัฐฯ ในการดำเนินการทดลองเรือในทะเล
รวมถึงการตรวจการทำงานโดย พลเรือเอก James Caldwell ผู้อำนวยการโครงการระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ทางเรือ และ พลเรือตรี Brian K. Antonio นายทหารบริหารโครงการเรือบรรทุกเครื่องบิน
ก่อนการส่งมอบเรือ USS Gerald R. Ford เข้าประจำการเรือจะต้องผ่านการทดลองเรือเพื่อการยอมรับที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและตัวแทนสำรวจของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในการพิจารณาและประเมินค่าตัวเรือในขั้นสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน โดย USS Gerald R. Ford ได้ปฏิบัติการร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง MH-60S Sea Knight ฝูงบิน HSC-22 ในภารกิจส่งกลับทางสายแพทย์(MEDEVAC)
ในการเคลื่อนย้ายลูกเรือของเรืออู่ยกพลขึ้นบก LSD-51 USS Oak Hill ที่ได้รับบาดเจ็บฉุกเฉินไปศูนย์การแพทย์ทหารเรือ Portmouth ก่อนเรือจะเสร็จสิ้นการทดลองเรือและเดินทางกลับไปจอดยังฐานทัพเรือ Norfolk ในวันที่ 14 เมษายน

เรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Gerald R. Ford เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินแบบล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐฯที่ติดตั้งระบบยุคใหม่ที่นำสมัยหลายแบบเช่น เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่, หอเรือแบบใหม่, รางดีดส่งอากาศยานแม่เหล็กไฟฟ้า(EMALS: Electromagnetic Aircraft Launch System),
ระบบควบคุมอาวุธแบบใหม่, ระบบจัดการดาดฟ้าบินใหม่ที่เพิ่มจำนวนเที่ยวบินอากาศยานให้ได้มากขึ้น รวมถึงระบบอัตโนมัติหลายแบบที่ลดจำนวนกำลังพลประจำเรือลงเมื่อเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบินชั้น Nimitz ทั้ง 10ลำที่ประจำการในปัจจุบันครับ