วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กองทัพอากาศพม่าประจำการเครื่องบินลำเลียง Y-8F-200 และเครื่องบินฝึกใบพัด Grob G120TP ใหม่Myanmar Air Force's Y-8F-200 and Grob G120TP commissioned ceremony 22 August 2016.
https://www.facebook.com/thayninga/

วันที่ 22 สิงหาคม 2016 ที่ผ่านมา กองทัพอากาศพม่าได้ทำพิธีรับมอบเครื่องบินลำเลียงแบบ Shaanxi Y-8F-200 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 2เครื่อง และเครื่องบินฝึกใบพัด Grob G120TP เยอรมนี จำนวน 10เครื่อง เข้าประจำการ ณ ฐานทัพอากาศ Meiktila เมือง Mandalay
กองทัพอากาศพม่านั้นได้จัดหาเครื่องบินลำเลียง Y-8D จากจีนเข้าประจำการก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 4เครื่องในช่วงปี 1990s คือหมายเลข 5815,5816,5817,5818 และ 5819
โดยเครื่องบินลำเลียง Y-8F-200 รุ่นใหม่ที่กองทัพอากาศพม่าจัดหาเพิ่มเติม 2เครื่องนี้มีความยาวตัวเครื่องเพิ่มขึ้นอีก 2.2m ทำให้บรรทุกสัมภาระได้มากขึ้น
ส่วนเครื่องบินฝึกใบพัดขั้นประถม Grob G120TP นั้นกองทัพอากาศพม่าได้สั่งจัดหาจากเยอรมนีจำนวน 10เครื่อง เข้าประจำการเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2015 และจัดหาเพิ่มอีก 10เครื่องรวมเป็น 20เครื่องครับ