วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

อินโดนีเซียอนุมัติการจัดหาเครื่องบินลำเลียง Airbus A400M จำนวน 5เครื่อง

Indonesia approves acquisition of five Airbus A400Ms for USD2 billion
Indonesia has approved the acquisition of five A400M aircraft for the country's air force. Source: Airbus
http://www.janes.com/article/67064/indonesia-approves-acquisition-of-five-airbus-a400ms-for-usd2-billion

แหล่งข่าวในรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงอินโดนีเซียได้ยืนยันข้อมูลกับ Jane's เมื่อวันที่ 18 มกราคมที่ผ่านมาว่า
รัฐบาลอินโดนีเซียได้อนุมัติการจัดหาเครื่องบินลำเลียงหนักเอนกประสงค์แบบ Airbus A400M Atlas จำนวน 5เครื่องวงเงิน $2 billion ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงกำลังการขนส่งทางอากาศของกองทัพอินโดนีเซีย

โดย A400M 5เครื่องจะถูกสร้างในรูปแบบเครื่องบินลำเลียงและใช้งานทางธุรการซึ่งจะนำเข้าประจำการในฝูงบิน31 และฝูงบิน32 ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย(TNI-AU: Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Udara)
โครงการจัดหาเครื่องบินลำเลียง A400M นี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกลาโหม, ข่าวกรอง และการต่างประเทศ(Komisi I) ของสภาผู้แทนราษฏรอินโดนีเซียตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2017
ซึ่งการอนุมัติการจัดหานี้มีเงื่อนไขหนึ่งคือ บ.ลำเลียง A400M 3เครื่องสุดท้ายจะดำเนินการประกอบสร้างในขั้นสุดท้ายที่โรงงานอากาศยาน PT Dirgantara ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านอุตสากรรมอากาศยานของอินโดนีเซียใน Bandung ด้วย
ทาง Jane's เข้าใจว่าข้อกำหนดในสัญญาจะอนุญาตให้วิศวกรอินโดนีเซียทำการศึกษาและสังเกตการประกอบหลายๆชิ้นส่วนหลักของอากาศยาน รวมถึงปีกและโครงลำตัวเครื่องสำหรับ A400M 2เครื่องแรกที่ดำเนินการสร้างที่โรงงานอากาศยานของ Airbus ใน Seville สเปน

รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซีย Ryamizard Ryacudu ได้เปิดเผยครั้งแรกเมื่อกลางปี 2016 ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนพิจารณาจัดหาเครื่องบินลำเลียงหนัก A400M เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการลำเลียงและขนส่งทางอากาศของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าจำนวนเท่าไร
ซึ่งปัจจุบันนอกจากเครื่องบินลำเลียงขนาดเบาและขนาดกลาง เช่น C-212, CN-235 และ C-295 ซึ่งจัดหาจากบริษัท Airbus(ตั้งแต่สมัยบริษัท CASA สเปน) เดิมที่มีสิทธิบัตรการผลิตและซ่อมบำรุงโดย PT Dirgantara อินโดนีเซียแล้ว
กองทัพอากาศอินโดนีเซียยังมีเครื่องบินลำเลียงหนักแบบ Lockheed C-130H 13เครื่อง และเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ L-100-30 4เครื่องจากสหรัฐฯ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานและเคยเกิดอุบัติเหตุตกจนสูญเสียไปแล้ว 4เครื่อง
ทั้งนี้อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่สองในกลุ่ม ASEAN ที่จัดหา A400M เข้าประจำการต่อจากกองทัพอากาศมาเลเซียที่ได้จัดหา A400M แล้ว 4เครื่อง

ตามข้อมูลของ Airbus เครื่องลำเลียงหนักสี่เครื่องยนต์ใบพัด A400M สามารถบรรทุกได้หนักสุด 37tons มีพื้นที่บรรทุกปริมาตร 340m3ในภารกิจส่งกำลังบำรุง ลำเลียงทหารหรือพลร่มพร้อมเครื่องสนามเต็มอัตราได้ 116นายในที่นั่งสี่แถวในภารกิจลำเลียงทางทหาร
เมื่อบรรทุกเต็มอัตรา A400M มีพิสัยทำการ 1,780nmi และเมื่อบรรทุกสัมภาระหนัก 25tons เครื่องสามารถบินขึ้นและลงจอดจากทางวิ่งที่จำกัดความยาวเพียง 750m ได้ครับ