วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

ระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตตาจร Korkut ตุรกีเข้าสู่สายการผลิตแล้ว

Korkut SPAAG system enters production
A Korkut twin 35 mm SPAAG showing the turret complete with sensor pod that includes a tracking radar and electro-optical sensors mounted on the right side. Source: FNSS
http://www.janes.com/article/68675/korkut-spaag-system-enters-production

จากการประสบความสำเร็จในการทดสอบรับรองคุณภาพโดยกองบัญชาการกองทัพบกตุรกี(TLFC: Turkish Land Forces Command)
ระบบปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตตาจรสายพานแบบ Korkut 35mm SPAAG(Self Propelled Anti Aircraft Gun) ได้รับการสั่งจัดหาเข้าสู่สายการผลิตโดยไม่ระบุจำนวนซึ่งจะดำเนินการที่บริษัท Aselsan ตุรกี

ขณะที่การทดสอบรับรองคุณภาพดำเนินการกับ Korkut 35mm 2ระบบ และระบบบัญชาการและควบคุม(C2: Command and Control) 1ระบบ กองบัญชาการกองทัพบกตุรกีจะวางกำลัง ปตอ.อจ Korkut 3ระบบต่อทุก 1ระบบ C2
โดยที่ Aselsan เป็นผู้รับสัญญาหลัก บริษัท FNSS Savunma Sistemleri ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Nurol Holding ของตุรกีร้อยละ51 และ BAE Systems ร้อยละ49 จะรับผิดชอบในส่วนระบบรถเกราะสายพาน ACV-30(Armoured Combat Vehicle 30) ที่เป็นรถแคร่ฐาน
โดย Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu(MKEK: Mechanical and Chemical Industries Corporation) ตุรกีจะรับผิดชอบในส่วนระบบอาวุธและกระสุน

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอัตตาจร Kurkut ติดตั้งป้อมปืนควบคุมด้วย Remote ซึ่งติดปืนใหญ่กลสองลำกล้อง Rheinmetall Air Defence 35mm KDC เยอรมนี ซึ่ง MKEK ตุรกีเป็นผู้ผลิตภายใต้สิทธิบัตร
ปืนใหญ่กล 35mm แฝดสองใช้ระบบป้องกระสุนแบบไร้สายข้อต่อซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนชนิดกระสุน 35mm ได้ในเวลาน้อยกว่า 15วินาที
กระสุน 35mm มาตรฐานที่ใช้ยิงได้มี กระสุนระบิดแรงสูงเพลิง(HE-I: High Explosive-Incendiary) และกระสุนฝึกส่องวิถี(TP-T: Target Practice-Tracer) แต่กำลังมีการพัฒนากระสุนแตกอากาศ(ABM: Air Bursting Munition) ใหม่ภายใต้การนำโดย Aselsan และ MKEK

รถที่บังคับการควบคุมC2 ติดตั้ง Radar ค้นหา 3D ที่หลังคารถ ซึ่งจะสร้างให้เห็นภาพของห้วงอากาศเฉพาะจุด, ประเมินภัยคุกคาม และกำหนดเป้าหมายให้หน่วยยิง ปตอ.อัตตาจรได้
รถยังมีระบบตรวจจับกระเปาะกล้อง EO(Electro-Optical) ซึ่งมีประโยชน์เมื่อต้องเผชิญกับการต่อต้านทาง Electronic(ECM: Electronic Countermeasures)
รถชุดยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสายพานติดตั้งทั้ง Radar และกระเปาะกล้อง EO ซึ่งสามารถเริ่มการยิงได้เมื่อเป้าหมายอยู่ในระยะ

ระบบ ปตอ.อัตตาจร Korkut สามารถโจมตีได้ทั้งอากาศยานรบความเร็วสูง, เฮลิคอปเตอร์, อากาศยานไร้คนขับ(UAV: Unmanned Aerial Vehicle) และอาวุธปล่อยนำวิถีที่ยิงจากอากาศยาน
รถเกราะสายพาน ACV-30 (เลข30 คือการกำหนดแบบตามน้ำหนักรถปกติ 30tons)ได้ถูกพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับ Korkut และระบบอาวุธปล่อยนำวิถีป้องกันภัยทางอากาศเพดานบินต่ำ(Low Altitude Air Defence Missile System) ที่พัฒนาโดย Aselsan ซึ่งเรียกว่า HISAR-A ครับ