วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

เซอร์เบียนำรถหุ้มเกราะล้อยาง Lazar 3 เข้าประจำการ

Lazar III enters service
Lazar III 8x8 in APC configuration armed with a 12.7 mm MG and showing sensor pod on left side of weapon. Source: Yugoimport

Baseline chassis of Lazar 8x8 manufactured by Timoney, complete with drive line. (Timoney)
http://www.janes.com/article/68427/lazar-iii-enters-service

กองทัพเซอร์เบียนำรถรบหุ้มเกราะล้อยางเอนกประสงค์ Lazar 3 8x8 ที่พัฒนาโดย Yugoimport รัฐวิสาหกิจด้านการจัดการอุตสาหกรรมความมั่นคงเซอร์เบียเข้าประจำการในรูปแบบรถหุ้มเกราะลำเลียงพล(APC: Armoured Personnel Carrier)
รถหุ้มเกราะล้อยาง Lazar 3 ใช้ตัวถังรถเหล็กกล้าเชื่อมแบบ monocoque ซึ่งมีส่วนป้องกันการกะเทาะเกราะภายใน(spall liner)แบบปิด โดยพื้นฐานรถมีเกราะป้องกันกระสุนรอบตัวรถมาตรฐาน NATO STANAG 4569 Level 3 และส่วนมุมชันด้านหน้ารถจะเพิ่มเป็น Level 3+
ป้องกันทุ่นระเบิดได้ในระดับ STANAG 4569 Level 3a และ 3b และส่วนพื้นรถมีเกราะป้องกันสองชั้น ชุดเกราะเสริมเชิงรับ applique ยังได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มระดับการป้องกันกระสุนรอบตัวรถในระดับ STANAG 4569 Level 4 และส่วนด้านหน้ารถที่ Level 5

รถเกราะล้อยาง Lazar 3 ยังติดเครื่องยนต์กำลังขับสูงกว่า, ระบบส่งกำลังอัตโนมัติ และมีรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มมากกว่ารถรุ่นก่อนหลายอย่าง ซึ่งถูกนำมาใช้จากผลข้อมูลของลูกค้า
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล Cummins ISM 500 กำลัง 500hp และระบบส่งกำลังอัตโนมัติ Allison รถเกราะ Lazar 3 สามารถทำความเร็วบนถนนได้สูงสุดถึง 110km/h โดยกำลังขับจะถูกส่งจากระบบส่งกำลังจากส่วนกลางไปยังทุกล้อทั้ง 8ล้อ
กำลังพลประจำรถปกติประกอบด้วย ผู้บังคับการรถ, พลยิง และพลขับ มีห้องบรรทุกทหารราบได้สูงสุด 9นาย ซึ่งจำนวนกำลังพลขึ้นอยู่กับระบบอาวุธที่ติดตั้ง

รถเกราะล้อยาง Lazar 3 มีสถานีพลขับด้านหน้าซ้ายของรถ, ปกติสถานี ผบ.รถ และพลยิงจะอยู่ตรงกลางด้านหลัง และห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าขวาของรถ ผบ.รถ และพลขับมีฝาปิดเปิดที่หลังคารถ มีกล้องตาเรือกลางวัน 3กล้อง และประตูเปิดด้านข้าง
รถมีน้ำหนักมาตรฐานที่ 26tons แต่สามารถเพิ่มได้เป็น 32tons ขึ้นจำนวนความต้องการต่างๆในอนาคตทั้งระบบอาวุธหนัก และเกราะป้องกันระดับสูงกว่า พื้นฐานของรถเกราะ Lazar 3 นั้นไม่ติดอาวุธ แต่สามารถติดตั้งอาวุธบนหลังคารถได้หลายแบบเช่น
ป้อมปืนใหญ่กล Remote-Controlled Weapon Station(RCWS) สำหรับปืนกลหนัก 12.7mm ในรุ่นลำเลียงพล หรือป้อมปืน BPPU พร้อมปืนใหญ่กล 30mm และปืนกลร่วมแกน 7.62mm ในรุ่นรถรบทหาราบ(IFV: Infantry Fighting Vehicle) แบบเดียวกับรถหุ้มเกราะล้อยาง BTR-82A รัสเซียครับ