วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ญี่ปุ่นทำพิธีประจำการเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้น Izumo ลำที่สอง DDH-184 Kaga

Japanese navy commissions second Izumo-class helicopter carrier
The JMSDF commissioned its second Izumo-class helicopter carrier, JS Kaga, on 22 March in Yokohama. Source: JMU
http://www.janes.com/article/68963/japanese-navy-commissions-second-izumo-class-helicopter-carrier


กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น(JMSDF: Japanese Maritime Self-Defense Force) ได้ทำพิธีขึ้นระวางประจำการเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้น Izumo ลำที่สองคือ DDH-184 JS Kaga
โดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ณ อู่ต่อเรือ Japan Marine United(JMU) ใน Yokohama ใกล้ Tokyo ซึ่งเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของชั้นคือ DDH-183 JS Izumo ก็จอดเทียบท่าใกล้กันระหว่างพิธีด้วย


เรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ DDH-184 Kaga สร้างโดยบริษัท JMU และถูกปล่อยลงน้ำเมื่อเดือนสิงหาคม 2015 มีความยาวตัวเรือ 248m กว้าง 38m และมีระวางขับน้ำเต็มอัตราที่ 24,000tons
เรือติดตั้งระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ Gas Turbine แบบ GE LM2500 จำนวน 4เครื่องระบบ COGAG(Combined Gas turbine and Gas turbine) คาดว่าจะทำความเร็วสูงสุดได้ 30knots กำลังพลประจำเรือทั้งนายทหารและกลาสีรวม 520นาย
ระบบอาวุธของเรือมีจำกัดเฉพาะระบบป้องกันตนเองพิสัยใกล้ประกอบด้วย อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศพิสัยใกล้ Raytheon Sea RAM 2ระบบ และระบบป้องกันระยะประชิดปืนใหญ่กลลำกล้องหมุน Vulcan Phalanx 20mm 2ระบบ ตามข้อมูลของ Jane's Fighting Ships


แม้ว่า JMSDF จะกำหนดแบบเรือชั้นนี้เป็นเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ แต่จากรูปแบบตัวเรือที่ปรากฎแท้จริงเป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์มากกว่าที่จะเป็นเรือพิฆาต ด้วยดาดฟ้าเรียบตลอดลำเรือซึ่งสามารถนำเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการจากเรือได้ในหลายภารกิจ
เรือ Kaga คาดว่าจะวางกำลังอากาศยานประจำเรือผสมกันระหว่างเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ Mitsubishi-Sikorsky SH-60K Seahawk และเฮลิคอปเตอร์ AgustaWestland/Kawasaki MCH-101 สำหรับปฏิบัติการต่อต้านทุ่นระเบิด
JMSDF ยังจะนำเรือไปใช้ในภารกิจบรรเทาภัยพิบัติ โดยไม่เพียงแต่เฉพาะการวางกำลังเฮลิคอปเตอร์และกำลังพลเท่านั้น แต่ยังรวมขีดความสามารถในการเป็นเรือบัญชาการด้วย


นอกจากเรือชั้น Izumo แล้วกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นยังมีเรือพิฆาตบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ชั้น Hyuga ประจำการแล้วก่อนหน้าสองลำคือ DDH-181 Hyuga และ DDH-182 Ise ซึ่งมีระวางขับน้ำ 18,000tons และรองรับเฮลิคอปเตอร์ได้ 10เครื่อง
รวมถึงเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่(LST: Landing Ship Tank) ชั้น Osumi สามลำคือ LST-4001 Osumi, LST-4002 Shimokita และ LST-4003 Kunisaki
ซึ่งเรือยกพลขึ้นบกชั้น Osumi มีระวางขับน้ำ 14,000tons มีอู่ลอยในตัวเรือรองรับยานเบาะอากาศ LCAC เรือระบายพลกลาง LCM และรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV-7 มีดาดฟ้าเรียบรองรับปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่มีโรงเก็บอากาศยานในตัวเรือ

เรือชั้น Izumo ทั้ง 2ลำเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เข้าประจำการในกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นนับตั้งแต่สมัยกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น(IJN: Imperial Japanese Navy) ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
โดย Kaga เป็นเรือลำแรกของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลที่ใช้ชื่อเดียวกับเรือบรรทุกเครื่องบิน Kaga ของกองทัพเรือจักรวรรดิสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกองกำลังในการโจมตี Pearl Harbor ปี1941 และต่อมาถูกจมในยุทธนาวี Midway ปี1942 ครับ