วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รถถังหลัก K2 Black Panther เกาหลีใต้ใหม่จะใช้ระบบส่งกำลังจากต่างประเทศ

New K-2 battle tanks to use imported transmission: arms agency
The K-2 main battle tank produced by South Korea is shown in this photo provided by the Army. (Yonhap)
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/13/0200000000AEN20171013004800315.html

สาธารณรัฐเกาหลีวางแผนที่จะเสร็จสิ้นสายการผลิตจำนวนมากและวางกำลังรถถังหลัง K2 Black Panther เพิ่มเติมภายในปี 2020 เป็นเวลา 3ปีที่ล่าช้าไปจากเป้าหมายกำหนดการดั้งเดิม เนื่องจากสาเหตุด้านความล้มเหลวทางเทคนิค
ตามที่ สำนักงานโครงการจัดหากลาโหม(DAPA: Defense Acquisition Program Administration) หน่วยงานด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้แถลงเมื่อ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา

ในขั้นต้น DAPA ต้องการจะจัดหาระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาสร้างเองภายในเกาหลีใต้ ซึ่งประกอบด้วยระบบส่งกำลังและเครื่องยนต์ สำหรับสายการผลิตจำนวนมากของรถถังหลัก K2 ระยะที่สอง
ในความเอนเอียงไปทางระบบขับเคลื่อนที่ออกแบบโดยเยอรมนีซึ่งถูกใช้ใน ถ.หลัก K2 ในสายการผลิตรอบแรกโดยบริษัท Hyundai Rotem สาธารณรัฐเกาหลีที่เริ่มมาตั้งปี 2013

แต่ระบบส่งกำลังอัตโนมัติที่พัฒนาโดยบริษัท S&T Dynamics สาธารณรัฐเกาหลีนั้น ล้มเหลวต่อการทดสอบในด้านความน่าเชื่อถือและความทนทาน
ซึ่งรถถังหลัก K2 ในสายการผลิตระยะที่สองมีแผนจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1,500HP ของบริษัท Doosan DSTสาธารณรัฐเกาหลีแทนเครื่องยนต์ดีเซล MTU-890 เยอรมนี

ในรายงานต่อคณะกรรมการกลาโหมของสมัชชาแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบประจำปี DAPA กล่าวว่ามันเป็นการผลักดันสำหรับการจัดหาระบบส่งกำลังจากผู้รับสัญญาต่างประเทศ
และมันมีแผนที่จะนำเครื่องยนต์ที่พัฒนาและผลิตในเกาหลีใต้สำหรับระบบขับเคลื่อนของรถถังหลัก K2 อยู่ ซึ่งรถถังชุดแรกที่ใช้ ย.ดีเซล MTU-883 เยอรมนี และระบบส่งกำลัง Renk เยอรมนี

"สายการผลิตระยะที่สองและการนำเข้าประจำการจะเสร็จสิ้นได้ในช่วงระหว่างปี 2019-2020" ถ้าแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการอุตสาหกรรมกลาโหมของรัฐบาลเกาหลีใต้
ซึ่งจะมีการแถลงการตัดสินใจในเดือนมกราคมปี 2018 ที่จะถึงนี้ ตามที่ DAPA เกาหลีใต้กล่าว

รถถังหลัก K2 Black Panther เป็นรถถังที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีใต้ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนรถถังหลัก K1 ที่เป็นรถถังหลักแบบแรกที่ออกแบบผลิตในเกาหลีใต้
K2 เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในโลก โดยเกาหลีใต้หวังที่จะส่งออกรถถังหลัก K2 ของตนในราคาคันละราว $7.5 million ครับ